Har du hjerte for brukere innen ROP?

Med omsorg i fokus

Stendi Lyngbakken er en avdeling for heldøgns omsorgstjenester, som ligger på Emma Hjort i Bærum. Nå ser vi etter deg som ønsker å bidra til å skape et sterkt lag med et spennende fagmiljø!

Boligen er et hjem for mennesker med ulike bistandsbehov, med hovedvekt innenfor ROP- segmentet. Hos oss får brukerne tydelige forventninger, rammer og strukturer, i kombinasjon med takhøyde, fleksibilitet og omsorg. Arbeidet i boligen handler om å hjelpe brukerne med mål om en meningsfull hverdag. Brukerne får faste måltider, hjelp til å opprette, huske og gjennomføre avtaler, bistand i forhold ADL, hjelp til å administrere medisiner m.m

Stillingen vi utlyser er 100% fast ansettelse, med 12 timers arbeidsdager (med arbeid i tre og fire dager på rad og en uke fri i mellom hver arbeidsperiode.) Arbeidsoppgavene vil være allsidige, og du vil være involvert i ulike aktiviteter knyttet til brukernes liv. 

Som miljøterapeut hos oss, kan du som fagperson få brukt flere funksjonsområder;

Vi har fokus på helsefremming i alt vi gjør. Økt mestring og selvhjulpenhet er et overordnet mål for alt brukerrettet arbeid. Når brukerne våre har behov for lindring av sykdom eller symtomtrykk, bistår vi med ulike tiltak, eller i kraft av å være et medmenneske. 

Forebyggende arbeid er en stor og viktig del av hverdagen (mht. psykisk og somatisk helse). Til dette har vi ulike verktøy og ressurser, samt kurs og opplæringsprogrammer. Vi trener regelmessig på forebyggende adferd hos oss selv som hjelpere. Vi bistår brukerne i kontakt med behandlerapparatet, og deltar i ulike samarbeids- og behandlingsmøter. 

Med ulik fagkompetanse kan vi bidra i undervisning og veiledning av andre ansatte, brukerne og samarbeidspartnere. I hverdagen bidrar vi til god kvalitet i tjenesteutførelsen, blant annet ved å være pådrivere til etisk, juridisk og faglig refleksjon.

Du vil etter hvert være ansvarsvakt med delegert myndighet til å praktisk lede teamet du er en del av. Du vil bidra til organisering av arbeidsoppgaver og ansvarsområder, samt påse at administrative oppgaver knyttet til brukernes tiltaksplaner, ulike kartleggingsverktøy, medisiner, skriftlige rapporter m.m. utføres.

Videre vil du være involvert i fagutvikling og kvalitetssikring av det brukerrettede arbeidet, brukernes tiltaksplaner, ulike rapporteringer, administrasjon av medikamenter med mer.

Vi tilbyr: 

 • Engasjerte kollegaer
 • Trygt arbeidsmiljø
 • Gjensidig fleksibilitet
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Stor innflytelse på egen arbeidshverdag
 • Spennende opplærings- og kurstilbud
 • Muligheter for personlig og profesjonell vekst
 • Lønn etter tariff


Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Du har 3-årig helse-/ sosialfaglig utdannelse på høyskolenivå (sykepleier, vernepleier, barnevernspedagog, sosionom, bachelor i psykologi, m.m)
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne (norsk)
 • Du har førerkort klasse B
 • Det kreves politiattest ihht. til gjeldene lovverk

 

Ønskede personlige egenskaper:

  • Du har humor
  • Du er trygg i deg selv
  • Du er fleksibel
  • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø
  • Du ønsker å utvikle deg i samspill med andre
  • Du er selvstendig og har samtidig gode samarbeidsevner
  • Du ser krevende situasjoner som spennende utfordringer


  Søknadsinformasjon:

  Ta gjerne kontakt med avdelingsleder Anya Kildal tlf. 90120109, hun kan svare på spørsmål eller gi ytterligere informasjon om stillingen. Aktuelle søknader behandles fortløpende.

  Omsorgsboligen ligger under virksomhet rus i Stendi OT Øst. Virksomhet rus har et differensiert utvalg av omsorgsboliger.

  Informasjon til deg som søker jobb:

   • Dersom du blir innkalt til intervju bes det om at du har med CV, godkjente attester og andre relevante dokumenter eller at du har opplastet dette direkte i teamtailor.

   NB! Vær oppmerksom på linker du mottar i forhold til mulig svindelforsøk, vi ber aldri om bank ID eller personnummer i forbindelse med rekrutteringsprosessen. 

   We haven't been able to retrieve the link to apply for this job. Contact us for help.