Godjente på 3 år trenger flere BPA assistenter

Hei du,

Jeg bor med familien min i  Øvre Eiker kommune. Jeg er en jente på snart 3 år og jeg har bodd på sykehuset store deler av livet mitt. Jeg er født for tidlig og er avhengig av pustetekniske hjelpemidler. Jeg har tracheostomi (hull i halsen) og bruker respirator ved sykdom. Jeg spiser og tar medisiner via en knapp i magen (gastrostomi)

Siden jeg ble født før tiden har jeg fremdeles umodne lunger (BPD), så jeg har ikke rukket å øve meg på alt jeg skulle ha gjort i forhold til utvikling og trening. Dette er i full gang nå, og jeg utvikler meg med rekordfart! For å kunne leve et så godt, likeverdig og selvstendig liv sammen med familien min som mulig, har jeg behov for voksenpersoner som kan være sammen med meg hele døgnet, hele uken. Det er mye medisinteknisk du skal lære for at jeg skal være trygg sammen med deg, så erfaring med barn og pustetekniske hjelpemidler er en stor fordel. Individuelle opplæringsvakter vil bli gitt.

Du må være en forutsigbar og trygg voksenperson, samtidig som du vil være med å utforske og undre deg over verden sammen med meg. Jeg øver meg på å mestre nye ferdigheter, og jeg er glad i å leke. Mine foreldre vil også sørge for at du blir kjent med mine behov før vi skal være alene sammen.

Vaktene er mandag til søndag: 

Dagvakt: kl 08-20

Kveld/natt: kl 20-08

Det er en fordel om du har egen bil, da det blir enklere for deg å komme deg hjem til meg.

Jeg ønsker deg som:

Har erfaring med barn

Gjerne har erfaring med pustetekniske hjelpemidler (tracheostomi og respirator) og kan stå i akuttsituasjoner. Dette er ikke et krav da opplæring vil bli gitt.

Er voksen og ansvarlig- men også kan ligge på gulvet og leke sammen med meg

Er fleksibel og kan stille på langvakter (12-timer) Dag/aftenvakter eller nattevakter.

Kan jobbe helger og helligdager

Kan være med hele familien på turer og ferier, men også være sammen med meg alene

Ønsker å utforske verden sammen med meg

Har omsorgsevne, er pålitelig og villig til å lære alt det du trenger for å være sammen med meg

Har god vandelsattest

Vi tilbyr:
Grundig opplæring
En egen rådgiver
Lønn etter tariff
Kun søknader med CV vil bli vurdert.

     

    We haven't been able to retrieve the link to apply for this job. Contact us for help.