Stendi søker avdelingsleder i Oslo og Bærum

Vi søker avdelingsleder til:

Avdeling Bergsund

Bergsund er en ny omsorgsinstitusjon i Bærum for barn fra 12-18 år. Avdelingen jobber etter forløp omsorg.


Avdeling Glassverket

Glassverket er en ny omsorgsinstitusjon i Bærum for barn fra 10 – 15 (18) år. Avdelingen jobber etter forløp omsorg.


Vi ønsker deg som tør å tenke nye tanker, uttrykke dem, og sette dem ut i livet. Du har generelt god arbeidslyst og godt humør, og er ikke redd for å bli utfordret av ungdommer eller medarbeidere. Du liker at det er hektisk, varierte arbeidsoppgaver, er løsningsorientert og har stor arbeidskapasitet. Du er fleksibel, og setter pris på å bli møtt med den samme fleksibiliteten.

Avdelingsledere i Stendi kvalitetssikrer at avdelingen følger interne og eksterne krav, og at avdelingens praksis er i tråd med lovverk, avtaler, retningslinjer og planer.

Du er avgjørende for våre medarbeideres trivsel på arbeidsplassen. Våre medarbeidere ser en leder som utfordrer og engasjerer, er empatisk og omsorgsfull. Som avdelingsleder vil du ha personalansvar for dine ansatte, i tillegg til direkte og indirekte oppfølging av ungdommene. Du jobber administrativt med ledelse, turnusplanlegging og økonomistyring, og utøver praksis på fagområdet ditt. Du har fagansvar for avdelingen, og bidrar til å utvikle arbeids- og fagmiljøet blant dine ansatte gjennom helhetlig ledelse. Du blir inkludert i et tverrfaglig lederforum som består av ledere på ulike nivåer i Stendi.

Stendi AS er en kunnskapsbedrift som legger til rette for videreutvikling. Vi har tariffavtale. Stendi er opptatt av et godt arbeidsmiljø og legger vekt på å bygge en kultur preget av psykologisk trygghet, engasjement, fleksibilitet og kreativitet.


Ansvarsområde:

 • Avdelingsleder er faglig, administrativt og økonomisk ansvarlig og har personalansvar.
 • Ansvar for faglig drift, herunder fagutvikling, kompetanseheving/opplæring for personalet.
 • Kvalitetssikring av det faglige arbeidet, sørge for god internkontroll på alle driftsområder, budsjett, regnskap/økonomi, HMS.
 • Ansvar for å opprettholde og utvikle godt samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere.


Kvalifikasjoner:

 • Minimum tre års utdanning fra høyskole innen sosialfag. (Barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier)
 • Ønskelig med ledererfaring fra tilsvarende virksomhet.
 • Kjennskap til arbeidsmetodikk for målgruppene innen barnevern.
 • Evne til å motivere, lede og utvikle personalgruppen.


Personlige egenskaper:

 • Du liker en variert og spennende arbeidshverdag
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og evner å motivere dine medarbeidere.
 • Du har gjennomføringskraft.
 • Du er tydelig og trygg i lederrollen, fleksibel med stor arbeidskapasitet.

Det legges stor vekt på personlige egenskaper.


Vi tilbyr:

 • Engasjert personalgruppe og kollegaer
 • Gode muligheter for personlig og profesjonell vekst i et selskap i fremgang (Samarbeid med VID for utdannelse av avdelingsledere, 15 studiepoeng)
 • Lønn etter avtale.

Stillingstittel: Avdelingsleder

Søknadsfrist: 04.12.2023


Ansettelsesform

Fast ansettelse

Bli kjent med Stendi

Kontaktperson:

Navn: Amed Mohammadi

Tittel: Institusjonsleder

Nummer: +47 41161737

mail; amed.mohammadi@stendi.no

We haven't been able to retrieve the link to apply for this job. Contact us for help.