Er du på jakt etter en ny utfordring?

Spennende fagstilling i Stendi Omsorgstjenester

Stendi er Norges største omsorgsaktør og leverer landsdekkende tjenester innen barnevern, bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg, brukerstyrt personlig assistanse og hjemmebaserte tjenester til stat og kommuner

Våre omsorgsboliger er hjem for mennesker med ulike bistandsbehov knyttet til psykiske lidelser, demens, rus og utviklingshemning. 

Stendi skal nå ansette en positiv og dyktig medarbeider som kan være med å videreutvikle vår metode for å forebygge og håndtere utfordrende atferd. 

Du vil arbeide selvstendig, og i team med våre andre fagansvarlige innen TSS i region Vest, Sør, og Øst.

Stillingen stiller store krav til energi, individuelt arbeid, innsats og kompetanse. Det du får igjen er herlige møter med fantastiske medarbeidere rundt i Stendis avdelinger i Nord- og Midt-Norge. Du får være med å utvikle Norges største private helse- og omsorgsaktør til å bli enda bedre. Og du blir en del av en flott arbeidsplass med mennesker i fokus – Stendi.

 

Trygghet og sikkerhet i Stendi

Trygghet og sikkerhet i Stendi (TSS), er et opplæringsprogram som formidler praktisk og teoretisk kompetanse til medarbeidere i møte med utfordrende atferd. TSS-programmet fokuserer på forebygging og holdningsskapende arbeid i møte med utfordrende atferd. Vi tror på at hvordan man møter mennesker som har det vanskelig har en effekt. Gjør man det riktig kan man minimere utfordrende atferd og heller skape grobunn for gode relasjoner og utvikling. Viktige kompetanseområder handler om kommunikasjon, teori om aggresjon og vold, relevante lovverk, holdninger, grensesetting, samhandling, etikk og risikovurdering. I tillegg til den teoretiske delen skal personalet utføre verbale og fysiske intervensjoner i henhold til obligatoriske opplæring, gitt gjennom kurs, treninger og film.

Stendi har egne overordnede rutiner for forebygging og håndtering av vold og trusler, som tilpasses det enkelte tiltak. Vi har også rutiner for systematisk oppfølging og debrifing av ansatte etter alvorlige hendelser.

Hver avdeling i Stendi har en eller flere ressurspersoner med et særskilt ansvar for TSS-programmet. Ressurspersonenes ansvar er å opprettholde, kvalitetssikre og gjennomføre treninger og teoretiske forankringer. De kan i tillegg være ressurser for, og veilede i, arbeid med risikovurderinger, HMS-arbeid og andre faglige utfordringer. En del av din jobb blir å undervise og følge opp våre ressurspersoner innen TSS, og lage et godt rammeverk for opplæring for våre ansatte sammen med dem. Dere skal sammen sørge for at alle våre ansatte i klinisk arbeid står godt rustet for å gjøre en god jobb ute i våre avdelinger.

 

Formelle kvalifikasjoner: Det er ønskelig at du har bachelor innen helse- og sosialfag eller tilsvarende. Lang og relevant erfaring kan i enkelte tilfeller kompensere for manglende formell kompetanse.

 

Erfaring:

 • Erfaring fra tilsvarende stilling eller rolle, som veileder, kursholder, fagutvikler.
 • Godt kjent med utfordrende atferd og arbeid med å forebygge utfordrende atferd.
 • God kjennskap til målrettet miljøarbeid og atferdsanalyse.
 • Har jobbet med HMS-arbeid, risikovurderinger og forebyggende tiltak.
 • Kjenner til lovverk; Helse- og omsorgstjenesteloven, Pasient- og        brukerrettighetsloven og Helsepersonelloven.
 • Det er en fordel om du har erfaring fra å jobbe med PAS eller kjenner til metoden.
 • Du har kunnskap om og erfaring fra helse- og sosialtjenester, og evne til å koble dette til arbeid med Trygghet og Sikkerhet i Stendi.


Egenskaper: 

 • Vi ser etter deg som er trygg når du foreleser og underviser i mindre og større grupper. 
 • Du er en positiv formidler og drar gjerne med deg-, og engasjerer andre i faglige diskusjoner. 
 • Vi trenger en med evne til å formidle kunnskap på en forståelig måte og relatere teori til praksis. 
 • Du må kunne arbeide selvstendig, men samtidig fungere godt i team. 
 • Det er en forutsetning at du skaper gode samarbeidsvilkår sammen med de du jobber sammen med. 


Andre krav/forventninger: 

 • Stillingen innebærer mye reising både i Nord-Norge og Midt-Norge, samt til vårt hovedkontor i Oslo. 
 • Det er en forventning om at kandidaten bidrar til å videreutvikle TSS som metodikk, og skal arbeide med å effektivt implementere dette i vår organisasjon.
 •  Kontorsted vil være Tromsø, Finnsnes, eller Trondheim – avhengig av ditt bosted.


Vi tilbyr

 • 37,5-timers uke med fleksitid
 • Intern opplæring og kursing
 • Relevant videreutdanning
 • Gode pensjonsordninger og konkurransedyktige betingelser
 • Engasjerte kollegaer og et godt fagmiljø
 • Kjøregodtgjørelse

Kontaktperson:

Navn: Stein Modig Andersen

Tittel: Kvalitetskontroller Stendi Omsorgstjenester Innlandet, Midt & Nord

Nummer: 917 78 584

 

Informasjon til deg som søker jobb:

  • Dersom du blir innkalt til intervju bes det om at du laster opp CV, godkjente attester og andre relevante dokumenter direkte i Teamtailor.

  NB! Vær oppmerksom på linker du mottar i forhold til mulig svindelforsøk, vi ber aldri om bank ID eller personnummer i forbindelse med rekrutteringsprosessen. 

  We haven't been able to retrieve the link to apply for this job. Contact us for help.