Brukerstyrte personlige assistenter (BPA) søkes:

Brukerstyrte personlige assistenter (BPA) søkes!

Kan du starte snarlig? Spennende BPA-stillinger!

Flere ledige stillinger i BPA-ordning i Ilsvika i Trondheim.

BPA-bruker som bor sentralt i Trondheim søker etter Brukerstyrte Personlige Assistenter(BPA). Det er nå hovedsakelig behov for personer som kan jobbe på dagtid onsdager, torsdager og/eller fredager, og for personer som kan jobbe hver 2. eller hver 4. helg (natt eller på våken tid). Det er også behov for personer som kan jobbe enkelte kvelder (tirsdager og torsdager).

Forøvrig er det behov for tilkallingsvikarer.

  Mange gode kombinasjoner av vakter er mulig.

  Det er ønskelig med oppstart snarlig,skriv i søknaden når du kan starte. 

  Personer som er interessert i å være sommervikarer oppfordres også til å søke.

  Både menn og kvinner oppfordres til å søke! Det er per i dag omtrent like mange menn og kvinner i BPA-ordningen.

  • Hun har våken nattevakt. Nattevakten bistår etter behov og fører logg.
  • Arbeidsoppgavene på dag- og kveldstid består hovedsakelig av hjelp med husarbeid, hjelp med trening, matlaging, handling, hjelp til å komme seg ut, og ellers varierte oppgaver.
  • Følging på reiser, hovedsakelig til Oslo, kan bli aktuelt for assistenter som ønsker det.
  • Arbeidsoppgavene kan til en viss grad fordeles til de ulike assistentene ut fra kompetanse og interesseområder. Skriv gjerne i søknaden hva du er god til!
  • All nødvendig opplæring gis. Særlig er stillingene relevante for studenter og ferdigutdannede innen helsefag (fysioterapi, ergoterapi, sykepleie, vernepleie, sosialt arbeid og lignende), men brukeren har også god erfaring med assistenter med bakgrunn fra helt andre fagfelt.

  De som tilsettes må:

  • Være pålitelige, nøyaktige, ryddige, oppvakte og konsentrerte på jobb.
  • Nøye med hygiene. (Bruker har svakt immunforsvar).
  • Være praktisk anlagt.
  • Fleksible ut fra brukerens behov.
  • Ha alminnelig god helse.
  • Helst ha førerkort klasse B. (Brukeren har en moderne Mercedes Vito).
  • Snakke, lese og skrive norsk godt. (Kunne hjelper bruker ifm sortering av papirer o.l.)
  • Ha et oppriktig ønske om å bidra til å gjøre brukerens hverdag så god som mulig.
  • Gode dataferdigheter er en fordel (excel, word, generelle dataferdigheter).
  • Være personlig egnet for jobben.

  Arbeidstiden for nattevakt er vanligvis 21:30 til 08:05 eller 09:05. Arbeidstid for øvrige skift varierer noe og kan ved behov til en viss grad tilpasses f.eks. studier/timeplan/annen jobb. Skift og turnus avtales.

  Søkere bes nå:

  • Sende inn søknadsbrev og CV snarest
  • Finne fram attester, vitnemål, eventuell tjenesteuttalelse fra førstegangstjeneste, og navn og telefonnummer på referansepersoner, så dette kan ettersendes raskt på forespørsel.
  • Før ansettelse må politiattest innhentes.
  • Vi ber om at følgende opplyses i søknaden:
  • Førerkortklasse(r), og eventuell erfaring med å kjøre stor bil.
  • Når du kan jobbe, når du kan tiltre, og om du har erfaring med nattevakter.
  • Kompetanse i norsk, skriftlig og muntlig.

  Søknader behandles fortløpende.

  Lønn fra ca 203 kr/time. I tillegg gode kvelds-, natte-, helge- og helligdagstillegg.

  Brukeren bor ca 25 minutters gange, eller 5-10 minutters sykkeltur, fra Trondheim Torg. Det er gode bussforbindelser til, og veldig gode parkeringsmuligheter på arbeidsplassen.

  Ved spørsmål: Ta kontakt med: linda.hammero@stendi.no (976 09 005)

  Søknad og CV sendes snarest til: linda.hammero@stendi.no

  Det er ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende.

  We haven't been able to retrieve the link to apply for this job. Contact us for help.