Vi trenger også BPAer som kan jobbe dag, kveld, natt og/eller helg!

Vi trenger også BPAer som kan jobbe dag, kveld, natt og/eller helg!

Stillingsstørrelse etter avtale.

BPA-bruker som bor sentralt i Trondheim søker etter Brukerstyrte Personlige Assistenter
(BPA). Det er snarest behov for en assistent som kan jobbe nettene onsdag-torsdag og torsdag-fredag. Eventuelt kan dette deles på to personer som har hver sin natt. Dette kan kombineres med arbeid på dagtid eller kveldstid andre ukedager, hvis man ønsker større stilling. Det er ønskelig med søkere som kan starte snarlig.

Vi ønsker også søkere som kan jobbe på dagtid/kveldstid/helg og tilkallingsvikarer. Det er det behov for person(er) som kan jobbe på dagtid en eller flere ukedager (mandag-fredag), annenhver tirsdag kveld og hver torsdag kveld. For helgejobbing er det behov for en person som kan jobbe hver 2. eller hver 4. helg, enten på våken tid (dag/kveld) eller natt.

Det er også behov for en SOMMERVIKAR som kan jobbe minst 4 uker, gjerne mye lengre, i perioden 01.06.24 – 01.09.24. For sommervikar tilbys det 70-100 % stilling etter avtale.

Både menn og kvinner oppfordres til å søke. Per i dag er det ca halvparten menn og ca halvparten kvinner som jobber som BPA i hennes BPA-ordning.

Det er ønskelig med fleksible assistenter som ved behov kan ta en ekstravakt.

Brukeren er en kvinnelig rullestolbruker (ca. 40 år gammel). Kvinnen er mentalt helt frisk, vennlig og trivelig, og generelt sports- og friluftsinteressert, men for tiden er bare småturer i det umiddelbare nærområdet aktuelt. Hun bor rett ved Trondheimsfjorden. Hun er kunnskapsrik og velorganisert. BPA-ordningen er veldrevet.

Arbeidstiden for nattevakter på ukedager er i utgangspunktet kl 21:30-08:05, men annen tid kan avtales. Nattevaktene bistår om kvelden, når hun våkner om natten og eventuelt om morgenen, og fører logg.

Dagvaktene er fra kl 08-14 eller 08-15. Kveldsvaktene fra kl 17-21:30. På dagtid får hun hjelp til husarbeid, trening, diverse ærend, følging til lege-/tannlegetimer, med mer.

Stillingene er særlig relevante for studenter innen helsefag (ergoterapi, fysioterapi, sykepleie, helsefagarbeider, ortopediteknikk og lignende), men brukeren har god erfaring med assistenter med ulik bakgrunn. All nødvendig opplæring gis.

Søkere:

  • Personlig egnethet og fleksibilitet vektlegges.
  • Må beherske norsk muntlig og skriftlig.
  • Arbeidsoppgavene kan til en viss grad fordeles til de ulike assistentene ut fra kompetanse og interesseområder. Skriv gjerne i søknaden hva du er god til!

Grunnlønn ca 203 kr/time. Tillegg kveld, natt og helg.

Brukeren bor sentralt i Ilsvika: 25 minutter gange fra Trondheim Torg, gode bussforbindelser, fine sykkelveier og gode parkeringsmuligheter.

Søkere bes sende inn søknad og CV nå, og finne fram attester, vitnemål, eventuell tjenesteuttalelse fra Forsvaret og referanser, så dette raskt kan ettersendes på forespørsel. Skriv i søknaden når du kan starte.

Politiattest innhentes før eventuell ansettelse.

Ved spørsmål: Ta kontakt med linda.hammero@stendi.no (976 09 005)

Søknad og CV sendes snarest til: linda.hammero@stendi.no

We haven't been able to retrieve the link to apply for this job. Contact us for help.