Assisterende avdelingsleder i 100% vikariat til vår akuttavdeling barnevern i Fredrikstad - er DU den rette?

Stendi avdeling Porsmyr er en akuttinstitusjon for ungdommer fra 12-18 år som er akuttplassert etter lov om barnevernstjenester.

Gå rett til søknad
Spennende karrieremuligheter i Stendi

Felles for ungdommene våre er at de er i en vanskelig og uforutsigbar situasjon som krever trygge, varme voksne rundt seg for å håndtere tanker og følelser. Det jobbes etter traumebevisst omsorg og en av hovedoppgavene til de ansatte er å se ungdommen bak atferden og skape trygghet og forutsigbarhet i en kaotisk periode.

Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt miljø, der både tøffe tak, godt arbeidsmiljø og faglige utviklingsmuligheter er en del av arbeidshverdagen? 

Vår assisterende avdelingsleder skal ut i svangerskapspermisjon og vikariatet er ledig fra 01.10.2022. Vi leter etter assisterende avdelingsleder til en svært kompetent og dedikert gjeng på vår akuttavdeling i Fredrikstad. Den vi er ute etter liker godt å veilede miljøterapeuter, er strukturert og effektiv med administrative oppgaver og arbeid med akutte utfordringer i barnevernet.

En assisterende avdelingsleder på vår akuttavdeling får energi av en utfordrende, til tider kaotisk og meget spennende arbeidsdag. Han/hun ser verdien av å styrke og trygge miljøpersonalet i en slik grad at de føler seg trygge på å ta selvstendige avgjørelser i en hektisk hverdag.

Send inn din søknad her

Avdeling: Barnevern

Roll: Barnevernspedagog/Sosionom/Vernepleier

Steder: Fredrikstad

Stillingstype: Vikar

Søknadsfrist: 2022-09-22

Utdanningsnivå: Bachelorgrad eller tilsvarende

Yrker: Vernepleier, Sosionom, Barnevernspedagog, Miljøterapeut, Avdelingsleder

Selskap: Stendi AS

Jobben består av, i tillegg til et faglig fokus på tilbudet til ungdommene, å ha daglig veiledning av personalgruppen og ivaretakelse av alle ansatte både i forkant av vanskelige oppgaver og i etterkant av disse. Å jobbe med ungdommer i krise og med en uavklart fremtid, er både krevende og svært givende. Det setter i gang mange emosjoner hos alle som er rundt ungdommene, og for at miljøterapeutene skal ha mest mulig å gi til ungdommene, må disse også bli godt ivaretatt.

Ungdommene skal møte et personal som er trygge, har kunnskap og varme, de møter derfor et miljøpersonal som skoleres i traumesensitiv omsorg og som får hjelp til å ha en mentaliseringsbasert tilnærming til alle ungdommer og deres foresatte.

Avdelingen ligger i Fredrikstad kommune og har plass til ni ungdommer, vi tar i mot ungdom i alderen 12-18 år på alle akuttparagrafer, da denne avdelingen er godkjent for målgruppe akutt. Grunnturnusen på avdelingen består av fire team, hvert bestående av seks ansatte i medleverturnus (2/7-2/7-3/7) og to våkne nattevakter. Hvert team har en teamleder som inngår i en teamledergruppe direkte under avdelingsleder og assisterende avdelingsleder.

Vi tilbyr deg

 • Et trivelig miljø preget av samarbeid, høyt tempo og mye humor
 • Spennende faglig utfordrende arbeid på avdelingen
 • Ivaretakelse av en dyktig og inspirert personalgruppe
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktig lønn
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet til å påvirke egen arbeidsdag 

Primæroppdraget:

 • Sikre at avdelingene har forsvarlig drift, at de oppfyller alle krav stilt i lov og forskrifter og at de drives i tråd med den faglige kvalitet Stendi til en hver tid forplikter seg til å levere.
 • Rapportere til avdelingsleder.
 • Bidra til utvikling av fag, kvalitet og tiltak på avdelingen.
 • Ha kontakt med oppdragsgiver, kontrollinstanser, pårørende og samarbeidspartnere på en måte som er forenelig med den faglige plattform og de etiske retningslinjer som til enhver tid gjelder i Stendi.
 • Sikre at hver enkelt plassering er ivaretatt i henhold til fag, rutiner og gjeldende lovverk
 • Sørge for effektiv utnyttelse av avdelingens ressurser.
 • I samråd med avdelingsleder å rekruttere, disponere og lede miljøpersonell i samsvar med virksomhetens personalpolitikk, mål og behov.
 • Fremme et godt arbeidsmiljø, trivsel og trygghet
 • Bidra med fag og erfaring

Krav og ønsker til deg

 • 3-årig høyskoleutdanning, fortrinnsvis barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier
 • Ønskelig med ledererfaring 
 • Erfaring fra barnevernsarbeid, fortrinnsvis institusjonserfaring
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, både verbalt og skriftlig
 • Evne til å inspirere og motivere medarbeidere
 • Evne til å jobbe selvstendig og være aktivt med på å utvikle avdelingen
 • Kunne jobbe grundig og hurtig i varierte arbeidsoppgaver
 • Er opptatt av samarbeid internt i avdelingene, i forhold til samarbeidspartnere og utad til barn og familiers beste
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet til stillingen. 

Kontaktperson:

Annika Eliassen

annika.eliassen@stendi.no

+4741852742

Tilsettelse er betinget av at det legges fram gyldig politiattest i hht. §6-10 i Lov om barneverntjenester

Send inn din søknad her

Om Stendi AS

Stendi er Norges største omsorgsaktør og har i over 30 år levert tjenester på vegne av det offentlige. Gjennom vår kjernevirksomhet ønsker vi å gjøre verden litt bedre, ett menneske av gangen. Sammen med våre oppdragsgivere skaper vi en trygg omsorg som ivaretar alle! 

Vi har et landsdekkende tjenestetilbud innen barnevern, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), heldøgns omsorg, hjemmebaserte tjenester og eldreomsorg. 

Medarbeidere 5000