Er du en faglig sterk miljøterapeut som trives med målrettet metodisk arbeid?

Vi er på utkikk etter stødige ansatte med faglig tyngde som skal ansettes i medleverturnus. Avdelingen er lokalisert i Oslo, men en uke fri mellom vaktene vil gjøre jobben tilrettelagt for pendling.

Gå rett til søknad
Spennende karrieremuligheter i Stendi

Med omsorg i fokus

Slik kommer arbeidshverdagen som vernepleier/miljøterapeut til å se ut: 

Ved våre avdelinger vil store deler av dagen bestå av brukerrettet arbeid, utover dette er journalføring og oppfølgning av planverk for målrettet miljøarbeid ditt ansvar. Vi søker deg som er trygg på din faglige kompetanse og har erfaring fra arbeid med plan- og evalueringsdokumenter. Du vil gå inn i rollen som primærkontakt, være medisinansvarlig og/eller ha andre ansvarsområder. Du er også med på ulike møter med samarbeidende instanser og pårørende, samt deltar i jevnlige møter med kollegaer på avdelingen. I denne stillingen jobber du medlever-turnus, som vil si at du er på jobb 3-4 døgn, og har fri en hel uke mellom vaktene. Dette gir deg stor frihet og en fleksibilitet. 

Ved våre avdelinger bor det mennesker med svært ulike utfordringer. Vi vil i denne prosessen ansette miljøterapeuter til ulike avdelinger i Oslo. Til avdelingen som har brukere med lett psykisk utviklingshemming, utfordrende atferd og komplekse psykiatriske tilleggsdiagnoser, ønsker vi deg som har erfaring med vedtaksarbeid og bruk av tvang og makt etter HOL kap. 9. I tillegg er vi på utkikk etter miljøterapeuter til brukere med komplekse psykiatriske diagnoser med tilleggsutfordringer innen rus og/eller utfordrende atferd. Flere av våre brukere har dobbeltdiagnoser eller har av andre årsaker behov for høyere bemanningstetthet. Det er ønskelig at du spesifiserer hvilken brukergruppe du har erfaring med i søkerbrevet. Samtidig er dagene ulike og det er ofte høyt tempo, derfor er vi på utkikk etter deg som har evnen til å omstille deg og arbeide med mennesker uavhengig av deres utfordringer.

Send inn din søknad her

Avdeling: Heldøgns omsorg

Rolle: Miljøterapeut

Steder: Agder, Asker, Innlandet, Drammen, Lier, Vestfold og Telemark, Viken, Oslo

Stillingstype: Fast ansettelse, Heltid

Søknadsfrist: 2022-09-22

Utdanningsnivå: Bachelorgrad eller tilsvarende, Master

Tiltredelse: 01.10.2022

Yrker: Vernepleier, Sosionom, Barnevernspedagog, Miljøterapeut

Selskap: Stendi Heimta AS

I denne rollen forventes det at du tar initiativ, bidrar der det trengs og lys av din rolle tar ansvar for å veilede dine kollegaer. Med andre ord kan du vente deg en variert hverdag der du møter på utfordringer som du tar på strak arm!

Som ansatt i omsorgstjenesten hos Stendi blir din oppgave å gjøre hverdagen til våre beboere lettere. Du er med på det gode og det vonde, og står som en trygg støtte i dette. Din hjelp bidrar til å gjøre en positiv forskjell, og sammen skaper vi en trygg omsorg som ivaretar alle.

En hverdag preget av utviklingsmuligheter, godt arbeidsmiljø og fleksibilite

Som miljøterapeut hos oss kan du vente deg en rolle der du får vokse både faglig og personlig. Vi har ulike kurs og støttende oppfølgning av ansatte i ansvarsroller slik at du føler deg trygg i møte med utfordringene på jobb. Vi har et godt arbeidsmiljø med fokus på sosiale sammenkomster, lønningspils, sommerfest og julebord. Det vil være mulighet for utvikling internt og det vises tillitt til stødige ansatte som kollegaer ser opp til, i en teamleder-rolle.

Hos Stendi får du en unik rolle hos en trygg arbeidsgiver. Vi tar trivselen og sikkerhet til våre ansatte på alvor, så du får god opplæring slik at du har det beste utgangspunktet når du starter i jobben. Vi har gode lønns- og pensjonsordninger, i tillegg til at du er forsikret når du er på jobb. Ikke minst får du en utfordrende hverdag fylt med glede, der du hjelper folk med å ha en bra dag!

Du - en trygg person som vil jobbe med mennesker

Til denne rollen ser vi for oss at du: 

  • Har 3-årig bachelorutdanning som vernepleier eller miljøterapeut (sosionom, arbeid og velferdsviter, barnevernspedagog, psykologi eller lignende).
  • Er engasjert, initiativrik og tar i et tak når det trengs.
  • Er omsorgsfull og tåler krevende eller truende atferd.
  • Er sosial, omgjengelig og trives i team, da man i medleverturnus vil bo med sine kollegaer.
  • Det er ønskelig med erfaring fra ansvarsroller som ledendemiljøterapeut, primærkontakt, medisinansvarlig, vedtaksarbeid etc.

I denne rollen er ingen dager like, og derfor er det en fordel å være en løsningsorientert og fleksibel person som alltid er klar for nye utfordringer! Vi ser også for oss at du er trygg i deg selv, møter mennesker med respekt, og har forståelse for hvorfor brukerne er på bolig. Alle som jobber i omsorgstjenesten må oppgi politiattest, og snakke godt norsk/ha gjennomført Bergenstest B2. Kjenner du deg igjen i egenskapene som er beskrevet, kommer du til å passe godt hos oss!

Søkere som ikke oppfyller kravene eller som mangler formell kompetanse vil få direkte avslag. Personlig egnethet i møte med våre brukere vektlegges i stor grad. Menn oppfordres til å søke. Tiltredelse ønskes snarest men vi har forståelse for oppsatt oppsigelsestid.

Har du noen spørsmål om stillingen? Da er det bare å ta kontakt! Vi ser frem til å ta imot søknaden din. 

Kontaktperson:

Navn: Helle Jamtvedt Bruun

Tittel: Avdelingsleder Oslo

Nummer: 403 19 539

Informasjon til deg som søker jobb:

  • Dersom du blir innkalt til intervju bes det om at du har med CV, godkjente attester og andre relevante dokumenter eller at du har opplastet dette direkte i teamtailor.

NB! Vær oppmerksom på linker du mottar i forhold til mulig svindelforsøk, vi ber aldri om bank ID eller personnummer i forbindelse med rekrutteringsprosessen. 

Send inn din søknad her

Om Stendi AS

Stendi er Norges største omsorgsaktør og har i over 30 år levert tjenester på vegne av det offentlige. Gjennom vår kjernevirksomhet ønsker vi å gjøre verden litt bedre, ett menneske av gangen. Sammen med våre oppdragsgivere skaper vi en trygg omsorg som ivaretar alle! 

Vi har et landsdekkende tjenestetilbud innen barnevern, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), heldøgns omsorg, hjemmebaserte tjenester og eldreomsorg. 

Medarbeidere 5000