Søker fast nattevakt og vikarer

Ledig nattevakt stilling og vikarer

Gå rett til søknad
Spennende karrieremuligheter i Stendi

Stendi har en ledig stilling i Haugesund regionen. Vi søker faglig engasjerte og nytenkende miljøterapeuter og ufaglærte med lang og bred erfaring. Vi tilbyr en spennende arbeidshverdag med ulike utfordringer og sammensatte arbeidsoppgaver. Som miljøterapeut vil du sammen med faglig ansvarlig være med å utforme og kvalitetssikre tjenestetilbudet til våre beboere. Personlig egnethet vektlegges.

Våre verdier i møte med den enkelte bruker er respekt, ansvar, enkelhet og kunnskap. Vi søker miljøterapeuter som kan identifisere og iverksette ovennevnte verdier. Vi setter pris på om du har mye erfaring og er god til å finne kreative løsninger. Godt humør og fleksibilitet ser vi på som en selvfølge.

Stendi AS er en kunnskapsbedrift og vi legger til rette for videreutvikling. Region Rogaland kan tilby et spennende og utviklende fagmiljø med tverrfaglig kompetanse og utfordrende arbeidsoppgaver. Vi har tariffavtale og avtale om inkluderende arbeidsliv. Stendi er opptatt av et godt arbeidsmiljø og legger vekt på å bygge en kultur preget av engasjement, fleksibilitet og kreativitet.

Vi skal åpne ny avdeling i oktober og søker folk til både eksisterende tiltak og nytt tiltak. 

Det kreves politiattest ihht. til gjeldene lovverk.

Kontaktperson 97171018

Send inn din søknad her

Avdeling: Heldøgns omsorg

Rolle: Miljøarbeider

Steder: Rogaland, Haugesund

Stillingstype: Fast ansettelse, Vikar

Søknadsfrist: 2022-10-14

Yrker: Vernepleier, Sykepleier, Sosionom, Helsefagarbeider, Miljøarbeider, Miljøterapeut

Selskap: Stendi AS

Informasjon til deg som søker jobb:

  • Vi gjennomfører bakgrunnssjekk av kandidater etter samtykke.
  • I aktuelle stillinger kan helsepersonell som skal yte forsvarlig helsehjelp bli spurt om vaksinasjonsstatus. Du har ikke plikt til å oppgi dette, men uten denne informasjon kan du være diskvalifisert til stillingen.
  • Dersom du blir innkalt til intervju kreves det at du har med CV, godkjente attester og andre relevante dokumenter eller at du har opplastet dette direkte i teamtailor.

NB! Vær oppmerksom på linker du mottar i forhold til mulig svindelforsøk, vi ber aldri om bank ID eller personnummer i forbindelse med rekrutteringsprosessen. 

Send inn din søknad her

Om Stendi AS

Stendi er Norges største omsorgsaktør og har i over 30 år levert tjenester på vegne av det offentlige. Gjennom vår kjernevirksomhet ønsker vi å gjøre verden litt bedre, ett menneske av gangen. Sammen med våre oppdragsgivere skaper vi en trygg omsorg som ivaretar alle! 

Vi har et landsdekkende tjenestetilbud innen barnevern, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), heldøgns omsorg, hjemmebaserte tjenester og eldreomsorg. 

Medarbeidere 5000