Våken nattevakt søkes til Stendi avdeling Høvik

Stendi avdeling Høvik, i Bærum, har 1 ledig 69% våken nattevaktstilling.

Gå rett til søknad
Spennende karrieremuligheter i Stendi

Om avdelingen:

Stendi avdeling Høvik er et omsorgstilbud til voksne rusavhengige med samtidig psykiske lidelser. Vi har plass til 10 beboere og hver enkelt beboer disponerer sin egen boenhet. Avdelingen har en døgnbemannet personalbase med faste team. Ansatte bistår den enkelte beboer med hjelp til å mestre sin hverdag. Dette gjøres gjennom miljøterapeutisk oppfølging og praktisk bistand. De ansatte hjelper til med renhold og orden i boenhetene/fellesareal, gjør innkjøp og tilbereder fellesmåltider, kjører til avtaler, planlegger og motiverer beboerne til å delta på aktiviteter og deltar på samarbeidsmøter. Avdelingen har dialog med blant annet; fastlege, DPS, LAR, verge og advokat. Et godt tverrfaglig samarbeid sikrer den enkelte beboers behov for oppfølging av psykisk og somatisk helse. Sykepleierne/vernepleierne på boligen har det overordnede ansvaret for medisinhåndtering.

Send inn din søknad her

Avdeling: Heldøgns omsorg

Rolle: Miljøarbeider

Steder: Bærum

Stillingstype: Fast ansettelse, Deltid

Søknadsfrist: 2022-09-18

Yrker: Miljøarbeider

Selskap: Stendi AS

Om stillingen:

Som våken nattevakt har du en selvstendig og viktig rolle der du opprettholder ro, trygghet og orden for beboerne og boligen gjennom natten. Du mestrer å stå i relasjoner med mennesker i vanskelige livssituasjoner.

Du jobber sammen med en hvilende nattevakt, som er sykepleier/vernepleier i en medleverstilling.

Som nattevakt på Høvik må du være trygg i deg selv og tydelig i din kommunikasjon. 

Du har god omsorg og mellommenneskelig nestekjærlighet som reflekteres i Stendi sine verdier; Respekt, Ansvar, Enkelhet og Kunnskap.

Turnus:

Det er totalt 14 nattevakter over 6 ukers turnusperiode. 

I gjeldende turnus er det jobbhelg hver 3. helg og du jobber da 3 netter på rad.

Turnusen er lagt opp slik: 

3 vakter på – 2 dager av – 2 vakter på – 3 dager av – 2 vakter på – 9 dager av.

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra tilsvarende arbeid vil vektlegges, men er ikke et krav
 • Du har gjerne erfaring med miljøterapi og utagerende atferd
 • Du behersker norsk skriftlig og muntlig
 • Det kreves politiattest iht. gjeldene lovverk

Personlige egenskaper:

 • Du er god på å kommunisere, samarbeide og skape gode relasjoner
 • Du evner å jobbe selvstendig og har høy gjennomføringsevne
 • Du forholder deg til nattevaktrutiner og sikkerhetsinstrukser, samt øvrige bestemmelser
 • Du har evnen til å holde deg våken gjennom natten
 • Du har verdier som bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Du har et helhetlig menneskesyn
 • Du balanserer humor og alvor inn mot brukergruppen og kollegaer
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt

Vi tilbyr:

 • Engasjerte kollegaer og et godt fagmiljø
 • En stabil kjerne av faglig sterke ansatte
 • Et trygt psykososialt arbeidsmiljø og god ytringskultur
 • Intern opplæring og kursing
 • En spennende arbeidshverdag med ulike utfordringer
 • Gode muligheter for personlig og profesjonell vekst
 • Lønn iht. gjeldende tariff
Send inn din søknad her

Om Stendi AS

Stendi er Norges største omsorgsaktør og har i over 30 år levert tjenester på vegne av det offentlige. Gjennom vår kjernevirksomhet ønsker vi å gjøre verden litt bedre, ett menneske av gangen. Sammen med våre oppdragsgivere skaper vi en trygg omsorg som ivaretar alle! 

Vi har et landsdekkende tjenestetilbud innen barnevern, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), heldøgns omsorg, hjemmebaserte tjenester og eldreomsorg. 

Medarbeidere 5000