Vil DU bidra til at jeg kan flytte hjem fra sykehuset?

Du vil kunne jobbe med kun EN pasient samtidig som du vil bli en del av familien. Her er det mulighet for å følge opp pasienten over tid og Vil du bidra til at familien kan ta livet tilbake?

Gå rett til søknad
Spennende karrieremuligheter i Stendi

Jeg er en jente på snart 1,5 år og jeg har bodd på sykehuset hele livet mitt. Nå skal jeg snart skrives ut av sykehuset og flytte sammen med min søster og foreldre til hjemmet vårt i Oslo. Jeg er født for tidlig og er avhengig av pustetekniske hjelpemidler. Jeg har tracheostomi (hull i halsen) og bruker respirator. Jeg spiser og tar medisiner via en knapp i magen (gastrostomi)

Siden jeg ble født før tiden har jeg fremdeles umodne lunger (BPD), så jeg har ikke rukket å øve meg på alt jeg skulle ha gjort i forhold til utvikling og trening. Dette skal jeg starte med nå. For å kunne leve et så godt, likeverdig og selvstendig liv sammen med familien min som mulig, har jeg behov for voksenpersoner som kan være sammen med meg hele døgnet, hele uken. Det er mye medisinteknisk du skal lære for at jeg skal være trygg sammen med deg, så erfaring med barn og pustetekniske hjelpemidler er en stor fordel. Individuelle opplæringsvakter vil bli gitt av sykepleiere på sykehuset.

Du må være en forutsigbar og trygg voksenperson, samtidig som du vil være med å utforske og undre deg over verden sammen med meg. Jeg øver meg på å mestre nye ferdigheter, og jeg er glad i å leke. Mine foreldre vil også sørge for at du blir kjent med mine behov før vi skal være alene sammen.

Stendi Assistanse søker også etter helsepersonell med allsidig erfaring til oppdrag i Øvre Romerike

Send inn din søknad her

Avdeling: BPA

Rolle: Personlig assistent

Steder: Oslo

Stillingstype: Fast ansettelse

Søknadsfrist: 2022-07-22

Utdanningsnivå: Yrkesskole / videregående skole

Tiltredelse: Snarest

Yrker: Vernepleier, Sykepleier, Helsefagarbeider, Personlig assistent

Selskap: Stendi Assistanse AS

Jeg ønsker deg som:

 • Er utdannet sykepleier, vernepleier eller helsefagarbeider
 • Har realkompetanse på LTMV (langtids mekanisk ventilering), men ingen formell utdannelse
 • Har erfaring med barn
 • Har erfaring med pustetekniske hjelpemidler (tracheostomi og respirator) og kan stå i akuttsituasjoner (opplæring vil bli gitt)
 • Har godt humør, er raus, trygg og litt tålmodig
 • Er voksen og ansvarlig- men også kan ligge på gulvet og leke sammen med meg
 • Kan jobbe turnus (enten dag/aftenvakter) eller nattevakter
 • Kan jobbe helger og helligdager
 • Kan være med hele familien på turer og ferier, men også være sammen med meg alene
 • Ønsker å utforske verden sammen med meg
 • Har omsorgsevne, er pålitelig og villig til å lære alt det du trenger for å være sammen med meg
 • Søkere med interesse for organisatorisk arbeid vil bli vurdert som arbeidsleder (=teamkoordinator)
 • Har god vandelsattest

Vil tilbyr

 • Grundig opplæring på sykehuset
 • Oppfølging av sykehusets kontaktperson
 • En variert arbeidshverdag med faste holdepunkter
 • En egen rådgiver
 • Lønn etter tariff
 • Tredelt turnus
 • En fast turnus for fast ansatte

Kun søknader med CV vil bli vurdert.

Søknadsfrist: Snarest, ansettelser fortløpende

Send inn din søknad her

Om Stendi AS

Stendi er Norges største omsorgsaktør og har i over 30 år levert tjenester på vegne av det offentlige. Gjennom vår kjernevirksomhet ønsker vi å gjøre verden litt bedre, ett menneske av gangen. Sammen med våre oppdragsgivere skaper vi en trygg omsorg som ivaretar alle! 

Vi har et landsdekkende tjenestetilbud innen barnevern, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), heldøgns omsorg, hjemmebaserte tjenester og eldreomsorg. 

Medarbeidere 5000