Vil du være tilkallingsvikar eller nattevakt i våre boliger i Oslo-området?

Vi har behov for tilkallingsvikarer i våre boliger som kan jobbe kveld/helg og eller i døgnturnus. I tillegg er vi på utkikk etter nattevakter i engasjementstilling ved våre boliger.

Gå rett til søknad
Spennende karrieremuligheter i Stendi

Slik kommer arbeidshverdagen din til å se ut: Ved våre avdelinger vil store deler av dagen bestå av brukerrettet arbeid, utover dette er journalføring og metodisk oppfølgning av målrettet miljøarbeid også være en del av dine arbeidsoppgaver. Vi søker deg som er trygg, tar initiativ og har evnen til å skape gode relasjoner. Er du nyutdannet, eller under utdanning innen helse og sosialfag oppfordres du til å søke, og det finnes muligheter for å jobbe ved siden av studiet på kveld og i helg. Vi trenger også deg som ikke har utdanningen, men som har lang erfaring med arbeid med mennesker og det å stå i krevende situasjoner.

Det er behov for vikarer på flere avdelinger i Oslo, i tillegg til en i Moss. Ved våre avdelinger bor det mennesker med svært ulike utfordringer. Vi har avdelinger med brukere med lett psykisk utviklingshemming, utfordrende atferd og komplekse psykiatriske tilleggsdiagnoser og funksjonsnedsettelse med behov for stell. I tillegg er vi på utkikk etter ansatte ved avdelinger med brukere med komplekse psykiatriske diagnoser med tilleggsutfordringer innen rus og/eller utfordrende atferd. Flere av våre brukere har dobbeltdiagnoser eller har av andre årsaker behov for høyere bemanningstetthet. Det er ønskelig at du spesifiserer hvilken brukergruppe du har erfaring med i søkerbrevet. Samtidig er dagene ulike og det er ofte høyt tempo, derfor er vi på utkikk etter deg som har evnen til å omstille deg og arbeide med mennesker uavhengig av deres utfordringer. Med andre ord kan du vente deg en variert hverdag der du møter på ulike utfordringer som du tar på strak arm!

Send inn din søknad her

Avdeling: Heldøgns omsorg

Rolle: Miljøarbeider

Steder: Oslo

Stillingstype: Tilkallingsvikar, Engasjement

Søknadsfrist: 2022-10-31

Utdanningsnivå: Yrkesskole / videregående skole, Fagskole

Tiltredelse: Snarest

Yrker: Helsefagarbeider, Miljøarbeider

Selskap: Stendi Heimta AS

Våre avdelinger har både dag/kveld, langvakter, nattevakter og medleverturnus. I en medleverturnus hos oss bor du på jobb fra mandag til torsdag formiddag, før påfølgende en uke med fri (deretter tors-mandag).

Som ansatt i omsorgstjenesten hos Stendi Heimta blir din oppgave å gjøre hverdagen til våre beboere lettere. Du er med på det gode og det vonde, og står som en trygg støtte i dette. Din hjelp bidrar til å gjøre en positiv forskjell, og sammen skaper vi en trygg omsorg som ivaretar alle.

En hverdag preget av utviklingsmuligheter, godt arbeidsmiljø og fleksibilitet.

Som ansatt hos oss kan du vente deg en rolle der du får vokse både faglig og personlig. Vi har ulike kurs og støttende oppfølgning av ansatte i ansvarsroller slik at du føler deg trygg i møte med utfordringene på jobb. Vi har et godt arbeidsmiljø med fokus på sosiale sammenkomster, lønningspils, sommerfest og julebord. Det vil være mulighet for utvikling internt og det vises tillitt til stødige ansatte med ansvarsroller.

Til denne rollen ser vi for oss at du:

  • Har erfaring fra arbeid med mennesker og utfordrende atferd.
  • Er engasjert, initiativrik og tar i et tak når det trengs.
  • Er omsorgsfull og tåler krevende eller truende atferd.
  • Er sosial, omgjengelig og trives i team, da man jobber tett på sine kollegaer.
  • Har du utdannelse, fagbrev innen sosialfagligarbeid, eller er tredjeårsstudent på høyskole/universitet innen sosiale fag oppfordres du til å søke.
  • Personlig egnethet i møte med våre brukere vektlegges i stor grad. 
  • Menn oppfordres til å søke.

I denne rollen er ingen dager like, og derfor er det en fordel å være en løsningsorientert og fleksibel person som alltid er klar for nye utfordringer! Vi ser også for oss at du er trygg i deg selv, møter mennesker med respekt, og har forståelse for hvorfor brukerne er på bolig. Alle som jobber i omsorgstjenesten må oppgi politiattest, og snakke godt norsk/ha gjennomført Bergenstest B2. Kjenner du deg igjen i egenskapene som er beskrevet, kommer du til å passe godt hos oss!

Informasjon til deg som søker jobb:

  • Dersom du blir innkalt til intervju bes det om at du har med CV, godkjente attester og andre relevante dokumenter eller at du har opplastet dette direkte i teamtailor.

NB! Vær oppmerksom på linker du mottar i forhold til mulig svindelforsøk, vi ber aldri om bank ID eller personnummer i forbindelse med rekrutteringsprosessen. 

Send inn din søknad her

Om Stendi AS

Stendi er Norges største omsorgsaktør og har i over 30 år levert tjenester på vegne av det offentlige. Gjennom vår kjernevirksomhet ønsker vi å gjøre verden litt bedre, ett menneske av gangen. Sammen med våre oppdragsgivere skaper vi en trygg omsorg som ivaretar alle! 

Vi har et landsdekkende tjenestetilbud innen barnevern, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), heldøgns omsorg, hjemmebaserte tjenester og eldreomsorg. 

Medarbeidere 5000