Om oss

Sammen skaper vi en trygg omsorg som ivaretar alle. Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, BPA, heldøgns omsorg, hjemmebaserte tjenester og eldreomsorg på vegne av offentlige oppdragsgivere. Navnet Stendi kommer av "stendig" i betydning noe bestandig, solid, varig, noe som består.

En fosterfar via Stendi Barnevern sitter på kafe sammen med to tenåringsjenter.

Vi skal være kvalitetsledende i alt vi gjør, og vår visjon er å gjøre verden litt bedre, ett menneske av gangen.

Selskapsnavnet Stendi oppsto i 2019, da vi ble en del av Ambea, et av Nordens ledende omsorgsforetak med rundt 26.000 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Men selv om navnet er nytt, går vår historie helt tilbake til 1991.

Våre tjenester

Barnevern
I vår barnevernsdrift differensierer vi ut fra barnets eller ungdommens problematikk. På den måten kan vi lage opplegg som best mulig ivaretar den enkeltes behov for omsorg og utvikling enten det er bofellesskap, institusjoner, familiehjem eller ulike hjelpetiltak.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
For Stendi Assistanse er vårt mål at mennesker med funksjonsnedsettelser skal få mulighet til å ha selvstendige liv. BPA skal innenfor rammen av vedtaket, tilpasses vedtakseierens behov og ønsker best mulig, og samtidig benytte kommunenes ressurser på en god måte.

Heldøgns omsorgstjenester
Innenfor bo- og omsorgstjenester har vi et landsdekkende tilbud for personer med komplekse bistandsbehov. Tjenestene tilpasses hver enkelt bruker på bakgrunn av deres problematikk og behov. Vi jobber for at alle våre brukere skal ha et godt liv og oppleve livskvalitet.

Eldreomsorg og hjemmetjenester
I eldreomsorgen driver vi sykehjem, omsorgsboliger, hjemmetjenester og alarmtjeneste – både offentlig og privat. Vi ønsker å være en innovativ samarbeidspartner for norske kommuner i å bygge, drifte og videreutvikle gode omsorgstjenester, samtidig som vi tilbyr private alternativer. Privat tilbyr vi seniorboliger til leie, samt hjemmesykepleie og praktisk hjelp i hjemmet etter bestilling.

Stendi står alltid parat for å ta imot deres tilbakemeldinger. Ta kontakt med vårt kundeombud for å gi oss dine synspunkter.

Sertifiseringer

Stendi AS er Miljøfyrtårn-sertifisert. Sertifiseringen innebærer at vi har særskilte rutiner og rapporteringer på områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Sertifiseringen bidrar til et økt fokus på miljøet og vårt samfunnsansvar, og bidrar til at vi kan oppnå flere av FNs bærekraftsmål. 

Stendi AS og Stendi Senior AS er sertifisert etter ISO 9001:2015, som innebærer at vårt kvalitetssystem etterlever internasjonale krav til et ledelsessystem for kvalitet. Sertifiseringen ble første gang gjennomført i 2007. Standarden er basert på prinsippene for kvalitetsledelse, som blant annet innebærer kundefokus, prosesstankegang, kompetent lederskap, risikobasert tilnærming og kontinuerlig forbedring. Sertifisering etter ISO 9001:2015 bidrar til å sikre at vårt kvalitetsarbeid etterleves, ivaretas og utvikles på best mulig måte. 

Kvalitetssystemet revideres årlig av Intertek.