Stendi
Placeholder

Om oss

Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg og hjelp i hjemmet. Navnet Stendi kommer av "stendig" i betydning noe bestandig, solid, varig, noe som består.

Vi skal være kvalitetsledende i alt vi gjør, og vår visjon er å gjøre verden litt bedre, et menneske av gangen.

Stendi er siden 2019 en del av Ambea, et av Nordens ledende omsorgsforetak med rundt 26.000 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Heimta er fra 2019 en del av Stendi.

Barnevern

I vår barnevernsdrift differensierer vi ut fra barnets eller ungdommens problematikk. På den måten kan vi lage opplegg som best mulig ivaretar den enkeltes behov for omsorg og utvikling enten det er bofellesskap, institusjoner, familiehjem eller ulike hjelpetiltak.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

For Stendi Assistanse er vårt mål at brukere med funksjonsnedsettelser skal få mulighet til å ha et selvstendig liv. BPA skal innenfor rammen av vedtaket brukeren har, tilpasses brukerens behov og ønsker best mulig, og samtidig benytte kommunenes ressurser på en god måte.

Bo- og omsorgstjenester

Innenfor bo- og omsorgstjenester har vi et landsdekkende tilbud for personer med komplekse bistandsbehov. Tjenestene tilpasses hver enkelt bruker på bakgrunn av deres problematikk og behov. Vi jobber for at alle våre brukere skal ha et godt liv og oppleve livskvalitet.

Eldreomsorg og hjemmetjenester

I eldreomsorgen driver vi sykehjem, omsorgsboliger, hjemmetjenester og alarmtjeneste – både offentlig og privat. Vi ønsker å være en innovativ samarbeidspartner for norske kommuner i å bygge, drifte og videreutvikle gode omsorgstjenester, samtidig som vi tilbyr private alternativer. Privat tilbyr vi seniorboliger til leie, samt hjemmesykepleie og praktisk hjelp i hjemmet etter bestilling.

Miljøfyrtårn- og ISO-sertifisering

Stendi AS er Miljøfyrtårn-sertifisert. Sertifiseringen innebærer at vi har særskilte rutiner og rapporteringer på områdene Arbeidsmiljø, Innkjøp, Energi, Transport og Avfall.

Miljøfyrtårn-logo-Stendi

Stendi AS er sertifisert etter Systemer for kvalitetsledelse ISO 9001:2015, og vi har vært sertifisert siden 2007. Standarden bidrar til å sikre at vi oppfyller krav fra lover og forskrifter, og fra våre oppdragsgivere, og den er et verktøy for kontinuerlig forbedring av tjenestene våre. Kvalitetssystemet revideres årlig av Intertek.

Stendi Senior AS er også sertifisert etter Systemer for kvalitetsledelse ISO 9001:2015.

ISO-sertifisert Stendi

Jobbe hos oss?

Stendi legger i alle tjenester vekt på fleksible løsninger tilpasset hver enkelt som trenger oss. Derfor har vi behov for medarbeidere med ulik bakgrunn og kompetanse. Bruk gjerne vårt kontaktskjema under hvis du er interessert i å ta en prat med oss, eller se nærmere på våre ledige stillinger.

Ta kontakt

Kontrast

Skriftstørrelse

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre siden for våre brukere. Les mer om hvordan vi bruker det her.