Stendi er Norges største private leverandør av omsorgstjenester, med et landsdekkende tilbud innen heldøgns bo- og omsorgstjenester, barnevern og brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Vi bistår kommuner og stat med et bredt spekter av omsorgstjenester til barn, unge og voksne, og er en del av det offentlig-private samarbeidet innen helse og omsorg. 

Fra Alta i nord til Mandal i sør

I Stendi tilbyr vi tjenester til kommuner i hele landet, og har ca. 5000 medarbeidere fra nord til sør. 

For barn og unge har Stendi spesialiserte fosterhjem og beredskapshjem, i tillegg til tjenester innen barnevern og ettervern. For voksne har vi et fleksibelt og landsdekkende tilbud av heldøgns bo- og omsorgstjenester til mennesker med ulike behov. Tilbudet er ofte tilpasset brukernes og kommunens aktuelle behov. 

Som leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har Stendi assistanse fordel av å være del av et stort og landsdekkende selskap med bred kompetanse og innen omsorg. 

Et menneske av gangen 

Stendi er en del av et av Nordens største og ledende omsorgsforetak, Ambea. Vår felles ambisjon er å være kvalitetsledende innen omsorgstjenester, og vi har et felles verdigrunnlag.

Vi har et omfattende og ISO-sertifisert kvalitetssystem, og arbeider kontinuerlig med faglig utvikling. 

Samtidig er de fleste av enhetene vi drifter fortsatt små, og våre medarbeidere er tett på menneskene vi har omsorg for. Våre medarbeidere og deres omsorg og kompetanse vil alltid være vår viktigste ressurs.