Historien om Stendi

Stendi er Norges største private omsorgsaktør, og en del av Nordens ledende omsorgsforetak Ambea. Mens navnet er nytt i Norge, går vår historie helt tilbake til 1991.

Selskapene som i dag utgjør Stendi har til felles at de er etablert i det små, og av personer med stort engasjement og tro på at de offentlige omsorgstjenestene i Norge har behov for et fleksibelt supplement kjennetegnet av høy kvalitet og kompetanse, skreddersøm og mangfold.

Les også: Om Stendi

Stendis historie er derfor først og fremst våre virksomheters historie – en historie om små selskaper med unik erfaring og kompetanse som etter hvert finner sammen. Vi jobber hver dag for å bevare, styrke og utvikle det beste av de ulike tjenestene videre, til fordel for alle våre brukere.

1990
 • 1991

  Barnevernsenteret ser dagens lys

  Barnevernsenteret etableres som Norges første private barnevernsaktør som leverer barneverntjenester på vegne av det offentlige. 

 • 1993

  Ungplan etableres

  Selskapet Ungplan etableres. 

 • 1995

  Etablering av Varphaugen Ungdomshjem

  Varphaugen Ungdomshjem (Otta) etableres som en privat barneverninstitusjon for barn og ungdom. Varphaugen åpner senere avdeling i Våler i Østfold og utvider siden virksomheten på Østlandsområdet. 

2000
 • 2000

  Heldøgns omsorg på Lillehammer

  Målrettet Intervensjon (Lillehammer) etableres på Vingnes med tjenester innen heldøgns omsorg. 

 • 2002

  Ungplans virksomhet blir landsdekkende

 • 2003

  Flere sykehjem, Kom Nærmere starter

  • ISS Care Partner (som senere får navnet Aleris Omsorg) overtar driften av Odinsvei bosenter og Søreide sykehjem (Bergen). 
  • Revygruppen “Kom Nærmere” starter etter et initiativ fra Ungplan. Dette er en arena der barnevernsungdommer gjennom musikkterapi og samarbeid kan få utløp for sine følelser gjennom musikken. 
 • 2005

  Ungplan inn i Aleris

  Ungplan blir en del av Aleris, et privat helse- og omsorgstjenesteforetak med helsetjenester og omsorgstjenester til eldre, unge og voksne.

 • 2006

  Flere sykehjem

  • Aleris Omsorg overtar driften av Lambertseter alders- og sykehjem (Oslo).
  • Aleris Omsorg overtar driften av Luranetunet omsorgsboliger (Os).
 • 2007

  Heldøgns omsorg, vekst og Røde Kors-avtale

  • Omsorgsselskapet BOI (Asker) som leverer tjenester innen heldøgns omsorg, blir en del av Aleris Ungplan. 
  • Barnevernsselskapet Ungetablering (Oslo) blir en del av Aleris Ungplan.
  • Omsorgsselskapet Vitale blir etablert med tjenester innen heldøgns omsorg og senere også BPA.
  • Aleris inngår et langsiktig partnerskap med Røde Kors i Norge og har flere samarbeidsprosjekter. 
 • 2008

  Vekst, Heimta etableres

  • Barnevernsenteret Østfold (Moss) blir en del av Aleris Ungplan.
  • Ungdom i Utvikling (Oslo) blir en del av Aleris Ungplan.
  • Heimta blir etablert som tilbud til barn med kognitive funksjonshemninger (Moss), tilbudet utvides senere til heldøgns omsorg også for voksne. 
  • Aleris Omsorg overtar driften av Ravnanger sykehjem (Askøy). 
  • Aleris Ungplan har samarbeid med Inn på tunet, som vokser seg til å bli et landsomfattende velferdstiltak med rot i gårdsdrift. Gårdene får besøk av alt fra skolelever med behov for tilrettelagt opplæring, til voksne med behov for dagaktiviteter og pasienter med demens.
 • 2009

  Nye tjenester mot barn, unge og familier

  Tiltaksgruppa fokus AS (Sarsborg og Fredrikstad) etableres, med tiltak rettet mot barn, ungdommer og familier i samarbeid med barnevern og sosiale tjenester.

2010
 • 2010-2012

  Vekst og nye samarbeid

  • Aleris Ungplan & BOI slås sammen til ett selskap.
  • Tranøy Bo og Omsorg (Troms) etableres med tjenester innen heldøgns omsorg. Selskapet endrer senere navn til TBO Helse. 
  • Interaktivt Barnevern (Molde) og Nymogården (Bardu) blir en del av Aleris Ungplan & BOI. 
  • Aleris inngår samarbeid med Stella Røde Kors Kvinnesenters Praktikantprogram. 
 • 2013

  BPA, eldreomsorg og utmerkelser

  • Både Aleris Ungplan & BOI og Heimta etablerer tjenester innen BPA (brukerstyrt personlig assistanse).
  • Aleris Omsorg overtar driften av Uranienborghjemmet (Oslo). 
  • Aleris Omsorg overtar driften av Austevoll Pleie- og omsorgssenter (Austevoll).
  • "Kom Nærmere" feirer 10-årsjubileum i Fana kulturhus, og får Bergens Tidenes pris på 50.000 kroner. 
  • Arbeidsmarkedsbedriften Mindus (Mandal) gir Brobyggerprisen til Aleris Ungplan & BOI for å ta ansvar for å få arbeidsledige ut i arbeidslivet. 
 • 2014

  Vekst, forskningsfond og inkludering

  • Lyderhorn Barnevern og Omsorgshjelperen (Bergen), som leverer tjenester innen heldøgns omsorg, blir en del av Aleris Ungplan & BOI.
  • Aleris Omsorg overtar driften av Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter (Oslo). 
  • Aleris Forsknings- og utviklingsfond blir etablert. I perioden 2013-2016 støtter fondet en rekke pasientnære prosjekter innen klinisk forskning, utvikling og kvalitetsprosjekter i Norge, Sverige og Danmark med ti millioner svenske kroner. 
  • Aleris Ungplan & BOI er en av de første bedriftene som tegner en nasjonal Ringer i vannet-avtale. Ringer i vannet er en rekrutteringsstrategi i regi av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i Norge. Målet er å få personer som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet, inn i ordinære jobber. 
 • 2015

  Samorganisering, ISO-sertifisering og tjenesteinnovasjon

  • Heimta blir en del av det svenske omsorgsselskapet Solhagagruppen.
  • Barnevern, heldøgns omsorg og seniortjenester organiseres samlet i divisjon Aleris Omsorg Norge. 
  • Aleris Omsorg Norge vinner anbudskonkurransene for Lambertseter alders- og sykehjem (Oslo), Ljabrubakken Omsorg+ (Oslo) og Risenga bo- og omsorgssenter (Asker), og starter med Hjemmetjeneste, praktisk bistand og trygghetsalarmtjeneste.
  • Aleris Omsorg Norge bygger på kort tid opp ett av landets største kompetansemiljøer på barn som kommer til Norge uten omsorgspersoner, og bidrar til at Norge klarer å ta imot den store strømmen av enslige mindreårige asylsøkere (EMA) som kom høsten 2015. På det meste bor over 200 barn i våre omsorgssentre. 
  • I Norge er samtlige virksomheter ISO 9001:2008-sertifisert.
  • Aleris Omsorg Norge blir hovedsamarbeidspartner for Barnas Senter i Brasil, et solidaritetsprosjekt i samarbeid med Kirkens Bymisjon i Bergen.
  • Aleris Omsorg Norge er med og holder et ukeslangt kurs i foreldreveiledning og barneoppdragelse på Sri Lanka, og møter Barneministeren. 
  • Aleris Omsorg Norge lanserer iCare, Norges første interaktive spill i miljøterapi. Medarbeidere har vært delaktige i utviklingen av spillet. Simuleringen er basert på faglig anerkjente metoder og modeller innen psykologi og miljøterapi. 9 av 10 medarbeidere som har spilt, oppgir at spillet har bidratt til økt refleksjon rundt hvordan å møte beboere og klienter de jobber med.
  • Aleris Omsorg Norge inngår avtale med Aktivitetsdosetten som skal gi et individtilpasset og variert tilbud for de eldre på sykehjemmene. 
 • 2016

  Fagutvikling, hjemmebaserte tjenester og private seniorleiligheter

  • Aleris Barnevern og Villa SULT/Institutt for spiseforstyrrelser inngår et langsiktig samarbeid for å bedre tilbudet til barn og unge i barnevernet som har spiseforstyrrelser.
  • Aleris Omsorg Norge starter opp kurs og veiledning innenfor SSA (problematisk eller skadelig seksuell atferd), som skal ruste fosterforeldre til å ta imot barn som har begått overgrep. Kursets formål er å gi familiehjem og andre som arbeider med barn og unge, bredere forståelse og økt kompetanse om barn i denne gruppen.
  • Uranienborghjemmet (Oslo) er det første privatdrevne sykehjemmet som starter opp med generasjonsmøter – hvor skolebarn og beboere møtes en fredag i måneden til felles aktiviteter og opplevelser.
  • Aleris Omsorg Norge etablerer sine første respiratorteam/hjemmeteam, et helhetlig tjenestetilbud til pasienter i alle aldre som er avhengig av omfattende pleie eget hjem. Nye team opprettes i flere kommuner som har behov i hele landet. 
  • Aleris Omsorg Norge lanserer sine første private seniorleiligheter med husvert, helse- og trygghetspakke og tilhørende servicetjenester i Gabels gate 38 i Oslo, senere kalt Gabels Park. 
  • Pøbelprosjektet blir en del av Aleris Omsorg Norge.
  • Solhagagruppen og Heimta blir en del av Ambea. Heimta blir navnet på Ambeas virksomhet i Norge og har tjenester i Moss, Sarpsborg, Stavanger og Oslo. Senere slutter Vitale seg til.
 • 2017-2018

  Vekst, miljøsertifisering og seniorpris

  • Heimta blir sammen med TBO Helse, Varphaugen og Målrettet Intervensjon (MI) en del av Ambeas virksomhet i Norge. Året etter slutter også Tiltaksgruppa fokus seg til. 
  • Alle enheter under barnevern og heldøgns omsorg i Aleris Omsorg Norge blir Miljøfyrtårn-sertifisert.
  • Oslo kommunes Seniorpris blir tildelt kulturlederen på Lambertseter alders- og sykehjem, for sin innsats med å gi beboerne gode hverdager gjennom blant annet musikkterapi.
 • 2018

  Utrykningstjeneste

  Aleris Omsorg Norge starter utrykningstjeneste for Asker og Bærum kommune, med ansvar for å betjene trygghetsalarm-henvendelser for nærmere 3000 brukere.  

 • 2019

  Ambea overtar: Aleris Omsorg og Heimta blir Stendi

  • Ambea, Skandinavias ledende omsorgsforetak, går inn som eier av Aleris' omsorgsvirksomhet i Norge, som skifter navn til Stendi. Heimta-selskapene blir en del av Stendi. 
 • 2019

  Digitalisering, innovasjon og mangfold

  • Stendi Senior får fornyet kontrakt på Vestre Nes Omsorgsbolig (Asker). 
  • Stendi vinner anbud fra UDI på drift av tiltak for asylsøkere med særskilte behov. 
  • Stendi samarbeider med Asker og Bærum kommune og Telenor om et digitalt løft innen helse- og omsorgssektoren. Målet er at de eldre skal kunne bo lengst mulig trygt hjemme.
  • Stendi vinner en innovasjonspris fra Visma i forbindelse med videreutvikling av Ressursstyring, som er et turnusoptimaliseringsprogram.
  • Stendi inngår samarbeid med stiftelsen HELT MED, som bidrar til mangfold og inkludering ved at det opprettes arbeidsplasser for mennesker med utviklingshemming. 
2020
 • 2020

  Inkludering og kundeombud

  • Stendi etablerer pilotprosjektet Stendi Pøbel Drift, for personer som har havnet utenfor arbeidslivet og trenger arbeidstrening.
  • Stendi etablerer et eget kundeombud for å kunne gi brukere eller deres nærstående en tilgjengelig stemme inn til oss, hvor det kan sendes synspunkter, klager eller spørsmål.
 • 2021

  Pandemi-innsats og positive utmerkelser