Historien om Stendi

Stendi er Norges største private omsorgsaktør, og en del av Nordens ledende omsorgsforetak Ambea. Mens navnet er nytt i Norge, går vår historie helt tilbake til 1991.

Selskapene som i dag utgjør Stendi har til felles at de er etablert i det små, og av personer med stort engasjement og tro på at de offentlige omsorgstjenestene i Norge har behov for et fleksibelt supplement kjennetegnet av høy kvalitet og kompetanse, skreddersøm og mangfold.

Les også: Om Stendi

Stendis historie er derfor først og fremst våre virksomheters historie – en historie om små selskaper med unik erfaring og kompetanse som etter hvert finner sammen. Vi jobber hver dag for å bevare, styrke og utvikle det beste av de ulike tjenestene videre, til fordel for alle våre brukere.

1990
 • 1991

  Barnevernsenteret ser dagens lys

  Barnevernsenteret etableres som Norges første private barnevernsaktør som leverer barneverntjenester på vegne av det offentlige. 

  Portrettbilde av ung jente i barnevernet.
 • 1993

  Ungplan etableres

  Selskapet Ungplan etableres. 

  Kvinnelig miljøarbeider fyller ut skjema sammen med ung gutt.
 • 1995

  Etablering av Varphaugen Ungdomshjem

  Varphaugen Ungdomshjem (Otta) etableres som en privat barneverninstitusjon for barn og ungdom. Varphaugen åpner senere avdeling i Våler i Østfold og utvider siden virksomheten på Østlandsområdet. 

  Miljøarbeidere lager mat sammen med ungdommer på et kjøkken.
2000
 • 2000

  Heldøgns omsorg på Lillehammer

  Målrettet Intervensjon (Lillehammer) etableres på Vingnes med tjenester innen heldøgns omsorg. 

  Voksen kvinne får en støttende hånd på skulderen.
 • 2002

  Ungplans virksomhet blir landsdekkende

  Mannlig og kvinnelig miljøterapeut i samtale ute på en benk.
 • 2003

  Flere sykehjem, Kom Nærmere starter

  • ISS Care Partner (som senere får navnet Aleris Omsorg) overtar driften av Odinsvei bosenter og Søreide sykehjem (Bergen). 
  • Revygruppen “Kom Nærmere” starter etter et initiativ fra Ungplan. Dette er en arena der barnevernsungdommer gjennom musikkterapi og samarbeid kan få utløp for sine følelser gjennom musikken. 
  Sykepleier serverer eldre kvinne en kopp kaffe på et privat sykehjem.
 • 2005

  Ungplan inn i Aleris

  Ungplan blir en del av Aleris, et privat helse- og omsorgstjenesteforetak med helsetjenester og omsorgstjenester til eldre, unge og voksne.

  Aleris logo
 • 2006

  Flere sykehjem

  • Aleris Omsorg overtar driften av Lambertseter alders- og sykehjem (Oslo).
  • Aleris Omsorg overtar driften av Luranetunet omsorgsboliger (Os).
  Mannlig helsefagarbeider i varm samtale med eldre kvinne
 • 2007

  Heldøgns omsorg, vekst og Røde Kors-avtale

  • Omsorgsselskapet BOI (Asker) som leverer tjenester innen heldøgns omsorg, blir en del av Aleris Ungplan. 
  • Barnevernsselskapet Ungetablering (Oslo) blir en del av Aleris Ungplan.
  • Omsorgsselskapet Vitale blir etablert med tjenester innen heldøgns omsorg og senere også BPA.
  • Aleris inngår et langsiktig partnerskap med Røde Kors i Norge og har flere samarbeidsprosjekter. 
  Hender som forenes.
 • 2008

  Vekst, Heimta etableres

  • Barnevernsenteret Østfold (Moss) blir en del av Aleris Ungplan.
  • Ungdom i Utvikling (Oslo) blir en del av Aleris Ungplan.
  • Heimta blir etablert som tilbud til barn med kognitive funksjonshemninger (Moss), tilbudet utvides senere til heldøgns omsorg også for voksne. 
  • Aleris Omsorg overtar driften av Ravnanger sykehjem (Askøy). 
  • Aleris Ungplan har samarbeid med Inn på tunet, som vokser seg til å bli et landsomfattende velferdstiltak med rot i gårdsdrift. Gårdene får besøk av alt fra skolelever med behov for tilrettelagt opplæring, til voksne med behov for dagaktiviteter og pasienter med demens.
  To utviklingshemmede gutter leker i en barnebolig.
 • 2009

  Nye tjenester mot barn, unge og familier

  Tiltaksgruppa fokus AS (Sarsborg og Fredrikstad) etableres, med tiltak rettet mot barn, ungdommer og familier i samarbeid med barnevern og sosiale tjenester.

  Fosterfamilie og miljøterapeut i samtale på trappen.
2010
 • 2010-2012

  Vekst og nye samarbeid

  • Aleris Ungplan & BOI slås sammen til ett selskap.
  • Tranøy Bo og Omsorg (Troms) etableres med tjenester innen heldøgns omsorg. Selskapet endrer senere navn til TBO Helse. 
  • Interaktivt Barnevern (Molde) og Nymogården (Bardu) blir en del av Aleris Ungplan & BOI. 
  • Aleris inngår samarbeid med Stella Røde Kors Kvinnesenters Praktikantprogram. 
  Kvinnelig arbeidstaker sammen med en gruppe kollegaer.
 • 2013

  BPA, eldreomsorg og utmerkelser

  • Både Aleris Ungplan & BOI og Heimta etablerer tjenester innen BPA (brukerstyrt personlig assistanse).
  • Aleris Omsorg overtar driften av Uranienborghjemmet (Oslo). 
  • Aleris Omsorg overtar driften av Austevoll Pleie- og omsorgssenter (Austevoll).
  • "Kom Nærmere" feirer 10-årsjubileum i Fana kulturhus, og får Bergens Tidenes pris på 50.000 kroner. 
  • Arbeidsmarkedsbedriften Mindus (Mandal) gir Brobyggerprisen til Aleris Ungplan & BOI for å ta ansvar for å få arbeidsledige ut i arbeidslivet. 
  Mann med CP på tur med sin brukerstyrte personlige assistent.
 • 2014

  Vekst, forskningsfond og inkludering

  • Lyderhorn Barnevern og Omsorgshjelperen (Bergen), som leverer tjenester innen heldøgns omsorg, blir en del av Aleris Ungplan & BOI.
  • Aleris Omsorg overtar driften av Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter (Oslo). 
  • Aleris Forsknings- og utviklingsfond blir etablert. I perioden 2013-2016 støtter fondet en rekke pasientnære prosjekter innen klinisk forskning, utvikling og kvalitetsprosjekter i Norge, Sverige og Danmark med ti millioner svenske kroner. 
  • Aleris Ungplan & BOI er en av de første bedriftene som tegner en nasjonal Ringer i vannet-avtale. Ringer i vannet er en rekrutteringsstrategi i regi av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i Norge. Målet er å få personer som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet, inn i ordinære jobber. 
  En mann med tatoveringer i en samtalegruppe.
 • 2015

  Samorganisering, ISO-sertifisering og tjenesteinnovasjon

  • Heimta blir en del av det svenske omsorgsselskapet Solhagagruppen.
  • Barnevern, heldøgns omsorg og seniortjenester organiseres samlet i divisjon Aleris Omsorg Norge. 
  • Aleris Omsorg Norge vinner anbudskonkurransene for Lambertseter alders- og sykehjem (Oslo), Ljabrubakken Omsorg+ (Oslo) og Risenga bo- og omsorgssenter (Asker), og starter med Hjemmetjeneste, praktisk bistand og trygghetsalarmtjeneste.
  • Aleris Omsorg Norge bygger på kort tid opp ett av landets største kompetansemiljøer på barn som kommer til Norge uten omsorgspersoner, og bidrar til at Norge klarer å ta imot den store strømmen av enslige mindreårige asylsøkere (EMA) som kom høsten 2015. På det meste bor over 200 barn i våre omsorgssentre. 
  • I Norge er samtlige virksomheter ISO 9001:2008-sertifisert.
  • Aleris Omsorg Norge blir hovedsamarbeidspartner for Barnas Senter i Brasil, et solidaritetsprosjekt i samarbeid med Kirkens Bymisjon i Bergen.
  • Aleris Omsorg Norge er med og holder et ukeslangt kurs i foreldreveiledning og barneoppdragelse på Sri Lanka, og møter Barneministeren. 
  • Aleris Omsorg Norge lanserer iCare, Norges første interaktive spill i miljøterapi. Medarbeidere har vært delaktige i utviklingen av spillet. Simuleringen er basert på faglig anerkjente metoder og modeller innen psykologi og miljøterapi. 9 av 10 medarbeidere som har spilt, oppgir at spillet har bidratt til økt refleksjon rundt hvordan å møte beboere og klienter de jobber med.
  • Aleris Omsorg Norge inngår avtale med Aktivitetsdosetten som skal gi et individtilpasset og variert tilbud for de eldre på sykehjemmene. 
  Individtilpasset aktivitetstilbyd for eldre på sykehjem.
 • 2016

  Fagutvikling, hjemmebaserte tjenester og private seniorleiligheter

  • Aleris Barnevern og Villa SULT/Institutt for spiseforstyrrelser inngår et langsiktig samarbeid for å bedre tilbudet til barn og unge i barnevernet som har spiseforstyrrelser.
  • Aleris Omsorg Norge starter opp kurs og veiledning innenfor SSA (problematisk eller skadelig seksuell atferd), som skal ruste fosterforeldre til å ta imot barn som har begått overgrep. Kursets formål er å gi familiehjem og andre som arbeider med barn og unge, bredere forståelse og økt kompetanse om barn i denne gruppen.
  • Uranienborghjemmet (Oslo) er det første privatdrevne sykehjemmet som starter opp med generasjonsmøter – hvor skolebarn og beboere møtes en fredag i måneden til felles aktiviteter og opplevelser.
  • Aleris Omsorg Norge etablerer sine første respiratorteam/hjemmeteam, et helhetlig tjenestetilbud til pasienter i alle aldre som er avhengig av omfattende pleie eget hjem. Nye team opprettes i flere kommuner som har behov i hele landet. 
  • Aleris Omsorg Norge lanserer sine første private seniorleiligheter med husvert, helse- og trygghetspakke og tilhørende servicetjenester i Gabels gate 38 i Oslo, senere kalt Gabels Park. 
  • Pøbelprosjektet blir en del av Aleris Omsorg Norge.
  • Solhagagruppen og Heimta blir en del av Ambea. Heimta blir navnet på Ambeas virksomhet i Norge og har tjenester i Moss, Sarpsborg, Stavanger og Oslo. Senere slutter Vitale seg til.
  Private seniorleiligheter i Gabels Park på Frogner i Oslo.
 • 2017-2018

  Vekst, miljøsertifisering og seniorpris

  •  TBO Helse, Varphaugen og Målrettet Intervensjon (MI) blir en del av Heimta, Ambeas virksomhet i Norge. Året etter slutter også Tiltaksgruppa fokus seg til. 
  • Alle enheter under barnevern og heldøgns omsorg i Aleris Omsorg Norge blir Miljøfyrtårn-sertifisert.
  • Oslo kommunes Seniorpris blir tildelt kulturlederen på Lambertseter alders- og sykehjem, for sin innsats med å gi beboerne gode hverdager gjennom blant annet musikkterapi.
  Musikkterapi for eldre med demens.
 • 2018

  Utrykningstjeneste

  Aleris Omsorg Norge starter utrykningstjeneste for Asker og Bærum kommune, med ansvar for å betjene trygghetsalarm-henvendelser for nærmere 3000 brukere.  

  Mannlig sykepleier som jobber utrykningstjenesten i Asker og Bærum kommune.
 • 2019

  Ambea overtar: Aleris Omsorg og Heimta blir Stendi

  • Ambea, Skandinavias ledende omsorgsforetak, går inn som eier av Aleris' omsorgsvirksomhet i Norge, som skifter navn til Stendi. Heimta-selskapene blir en del av Stendi. 
  Stendi logo
 • 2019

  Digitalisering, innovasjon og mangfold

  • Stendi Senior får fornyet kontrakt på Vestre Nes Omsorgsbolig (Asker). 
  • Stendi vinner anbud fra UDI på drift av tiltak for asylsøkere med særskilte behov. 
  • Stendi samarbeider med Asker og Bærum kommune og Telenor om et digitalt løft innen helse- og omsorgssektoren. Målet er at de eldre skal kunne bo lengst mulig trygt hjemme.
  • Stendi vinner en innovasjonspris fra Visma i forbindelse med videreutvikling av Ressursstyring, som er et turnusoptimaliseringsprogram.
  • Stendi inngår samarbeid med stiftelsen HELT MED, som bidrar til mangfold og inkludering ved at det opprettes arbeidsplasser for mennesker med utviklingshemming. 
  Marte jobber ved Risenga Bo- og Omsorgssenter som del av HELT MED-samarbeidet.
2020
 • 2020

  Inkludering og kundeombud

  • Stendi etablerer pilotprosjektet Stendi Pøbel Drift, for personer som har havnet utenfor arbeidslivet og trenger arbeidstrening.
  • Stendi etablerer et eget kundeombud for å kunne gi brukere eller deres nærstående en tilgjengelig stemme inn til oss, hvor det kan sendes synspunkter, klager eller spørsmål.
  Person i arbeidstrening via Stendi Pøbel Drift
 • 2021

  Pandemi-innsats og positive utmerkelser