Ingvild Lemme Kristiansen er sykepleieren som nå leder Norges største private virksomhet innen helse og omsorgstjenester.
– Erfaringen min som sykepleier har gjort meg til en bedre leder.

I løpet av tiden som sykepleier fikk Ingvild erfaring fra arbeid med både fysisk og psykisk helse, fra offentlig og privat sektor, fra sykehus, institusjon og omsorgsbolig.

Sykepleier eller veterinær

– Jeg hadde gode samtaler med bestemor og tanten min som begge var sykepleiere. De fortalte at yrket hadde mange muligheter, at man møter alle typer mennesker og får prøve seg på mye forskjellig. Jeg er glad i folk og liker at det er mye som skjer. For en som meg er sykepleieryrket perfekt, tenkte jeg. Det har jeg aldri angret på.

Ingvild husker godt første gangen hun hadde praksis på et sykehus. På ortopedisk infeksjonsklinikk fikk hun bryne seg på alt fra amputasjoner til sårbehandling, og kjente på stoltheten av å være en del av et stort og viktig system. Etter studiene jobbet hun en liten stund på Sentralsykehuset i Rogaland, før hun vendte hjem til Østlandet.

– Det var ekstremt mye jobb. Og det var gøy på jobben. Jeg lærte mye og fikk ganske bred erfaring tidlig.

For en som liker at ting går fort, så tok det ikke lang tid før Ingvild kjente på behovet for nye impulser. Etter en periode i kommunen fikk hun jobb som sykepleier og miljøterapeut i en døgnbemannet omsorgsbolig for mennesker med psykiske lidelser i kombinasjon med rusmiddelmisbruk.

– Jeg likte at det er en ærlig og direkte brukergruppe, som kaller en spade for en spade. Jeg satte pris på at vi fikk ordentlig feedback på det vi gjorde, uansett om det var noe bra eller noe som måtte forbedres.

Det var aldri planen å bli toppleder

– Karriereplan? Det har jeg aldri hatt! Men jeg liker å være med å bestemme og få med meg folk i en felles retning. Også har jeg nok vært ganske god til å gripe de mulighetene som har kommet på veien.

Ingvild har gjort mye forskjellig i arbeidslivet, men hun mener det finnes noen fellesnevnere mellom valgene hun har tatt.

– Hvis jeg skal oppsummere, så har jeg alltid valgt litt utradisjonelt. Jeg liker høyt tempo og utfordringer. Når jeg tenker oi, hvordan skal vi løse dette problemet, er jeg i mitt rette element.

Ingvild syntes det var både utfordrende og spennende å gå fra å jobbe direkte med pasienter og brukere til ledelse og administrasjon. Da BOI og Aleris Ungplan ble slått sammen til ett selskap i 2010 takket hun ja til sin første direktørstilling, hvor hun fikk ansvar for rus og psykisk omsorg. Derifra fikk hun stadig mer ansvar, og da det svenske omsorgskonsernet Ambea kjøpte Aleris Omsorg i 2019, ble hun øverste leder i selskapet vi i dag kjenner som Stendi.

– Som leder jobber jeg mye med at systemene våre skal være effektive og hensiktsmessige. System skal gjøre hverdagen for brukere og ansatte enklere, ikke vanskeligere, og den tilretteleggingen er ekstremt viktig for meg.

Ingvild tror erfaringene fra tiden som sykepleier gjør henne til en bedre leder for Stendi. Det har gitt henne en dypere forståelse av hva medarbeiderne trenger, og utfordringene de møter i sin arbeidshverdag.

Best mulig kvalitet til flest mulig

– Det er de som jobber ute i felt som kjenner behovet til brukerne og pasientene aller best. Som sykepleier så jeg at det ikke alltid er kommunen som er best skikket til å levere helse- og omsorgstjenester. Flere brukere ble kasteballer i det kommunale systemet. Det er ikke verdig. Min erfaring gjør at jeg oppriktig mener at brukerne får det beste tilbudet når vi har en miks av offentlige, private og ideelle aktører i velferdsmiksen. Ulike aktører fører til at vi alle utvikler tilbudet og gjør hverandre bedre, sier Ingvild og fortsetter:

– Jeg opplever at mange kritikere av de private helse- og omsorgsaktørene sitter langt unna brukerne. For mange snakker på et ideologisk plan. En konsekvens av det, blir at det legges liten vekt på verdien av valgfrihet og hvordan konkurranse fører til bedre kvalitet. For best mulig kvalitet til flest mulig må jo være det som betyr noe? Det overrasker meg at brukernes beste ikke veier tyngst i den debatten. For det er sjelden slik at monopol er løsningen. Vi trenger alle gode krefter som vil bidra til å skape verdens beste helse- og omsorgstjenester.

Ingvild kommer fra en sykepleierfamilie og ble inspirert å bli sykepleier selv av sin bestemor som er avbildet i flott uniform. Tredje generasjon ved datteren Anna har nylig hatt praksis som sykepleier på Cuba. Det er et litt annet helsevesen der enn hva vi er vant til i Norge. Foto: Privat.

Sykepleierfamilien

Både Ingvilds bestemor og tante var sykepleiere. Datteren Anna er nå midt i sin utdanning for å bli sykepleier, og akkurat nå er hun faktisk på et halvt års utplassering på Cuba.

– Om ikke altfor lenge kan vi skryte av å ha fire generasjoner sykepleiere i familien!

Ingvild forteller om en meningsfull arbeidshverdag med høyt tempo og varierte oppgaver. Hun trives ekstra godt når hun kjenner at hun jobber med et samlet lag som beveger seg i samme retning.

Men om hun skal trekke frem en ting hun savner med å være sykepleier er det pasientkontakten fra tiden i psykiatrien.