Miljøterapeut Anna jobber på barnevernsinstitusjon

Å jobbe tett på barn og unge som har hatt en vanskelig barndom, er ikke for alle. Anna forteller hvorfor stillingen som miljøterapeut på en av Stendis barnevernsinstitusjoner likevel er for henne.

Anna Maria Nowikowska-Isaksen (41) jobber på en institusjon for barn og unge med rus- og adferdsutfordringer. Hun har tatt vare på flere ungdommer her. Institusjonsboligen ligger i Alta og har plass til to, men akkurat nå bor det bare én her. En ung gutt som Anna av hele sitt hjerte ønsker å skape et trygt og godt hjem for.

Bakgrunn fra barnehage og skole

Anna er utdannet sosionom og kommer opprinnelig fra Polen. Hun fant kjærligheten i Alta, der hun som småbarnsmor jobbet både i barnehage og så på skole, som assistent og miljøarbeider i mange år. I 2020 var de to barna til Anna blitt store, og da ble det lettere for henne å ta en turnusjobb i Stendi.

En typisk arbeidsdag for miljøterapeuten

–  Her er ingen dager like, men min makker og jeg pleier å starte med en kopp kaffe mens vi planlegger dagene frem til neste skift, innleder den rutinerte miljøterapeuten.

I Stendis barnevernsinstitusjoner har vi såkalt medleverturnus. Det går ut på at et ansatt-team bor (lever) sammen med den unge flere dager i strekk før de bytter med et annet team. Annas medleverturnus er en «3-7-4-7-turnus». Det vil si tre dager på jobb, syv dager fri, så fire dager på jobb, før nye syv dager fri.

– Ja, vi har mye fri, men det er en grunn til det, forsikrer hun. – Det tar tid å komme seg etter å ha bodd tett på ungdom som ikke har hatt det så lett.

Derfor er aktiviteter så viktig

Anna og hennes makker har også husmøter med ungdommen. Da spør de om det er noe spesielt han ønsker å gjøre og sørger for at det er i tråd med hans behandlingsplan.

–  Aktiviteter kan gi både mestringsfølelse og glede i hverdagen. Stendi er gode til å legge til rette for fritidsaktiviteter til de unge. Styrketrening og boksing er det mange som liker. Andre foretrekker hundekjøring, scooterkjøring, pianospilling eller dans, forteller Anna entusiastisk.

Dessverre vil ikke alle unge ta imot aktivitetstilbudene de får. –  Noen er lite motiverte når de kommer til oss, forklarer Anna. –  Da må vi vise tålmodighet og huske på at de har en fortid som ikke alltid var trygg og god.

Trygghet og relasjoner

Hver dag jobber Anna og hennes kolleger med å skape trygghet og en god relasjon til de unge som til enhver tid bor i boligen. –  Vi viser dem at vi bryr oss, at vi ser dem og liker dem, forklarer Anna. –  Vi er ikke her for å overvåke, men for å hjelpe dem å se de mulighetene de har for et godt liv.

«Jeg ser på dem som mine egne.»

Miljøterapeut Anna Maria Nowikowska-Isaksen

–  For å skape trygghet for de unge må man være bevisst sitt kroppsspråk. Det er nødvendig å være en tydelig voksen og skape forutsigbarhet og trygge rammer, fortsetter Anna. –  Vi viser omsorg samtidig som vi krever noe av de unge, som at de må forholde seg til husregler. En god relasjon må også til for at vi skal kunne hjelpe, påpeker hun.

Miljøterapeut Anna sitter på en benk sammen med en gutt og ser utover fjord og fjell.
– Måter å skape gode relasjoner til en ungdom på kan være å gjøre noe hyggelig sammen, som å bake, kjøre scooter, eller gå en topptur på ett av Altas mange fjell, som vi gjorde i går, forklarer miljøterapeut Anna.

Teambuilding for de ansatte

–  På en barnevernsinstitusjon jobber man tett på hverandre, så et godt arbeidsmiljø er helt avgjørende. Hver ansatt har selv et ansvar for å bygge gode relasjoner seg imellom, men Stendi er også god på å legge til rette for dette. Det kan være teambuilding i form av leker og aktiviteter, eller at vi går ut og spiser sammen, forteller Anna.

Det beste med jobben som miljøterapeut

–  Det beste i min jobb er å utgjøre en forskjell for de ungdommene jeg jobber med, konstaterer Anna. –  Jeg liker å jobbe med mennesker som trenger litt ekstra. De ungdommene vi får inn kan føle seg sviktet av familie og samfunn. Det å vise omsorg og kjærlighet og skape en meningsfull hverdag for dem, det gir mening for meg. Jeg ser på dem som mine egne.

Det verste med å være miljøterapeut

–  For meg er det verste å se hvordan de unge blir stigmatisert av samfunnet. De har ofte hatt det kjempetøft og fått en urettferdig start på livet. Omsorgssvikt og nettverk som ikke fungerer er vondt, men viktig å kjenne til. Det gjør det lettere å forstå ungdommen og hvorfor noen ruser seg, sier Anna. – Og det er ikke alltid man klarer å hjelpe alle, selv om man ønsker det.

«Tusen takk for at du ikke fordømte meg.»

En ungdom i Stendis ettervern

Heldigvis er det også noen suksesshistorier, smiler Anna. –  Det gjorde inntrykk da en ungdom vi hadde på ettervern, sa til meg: «Tusen takk for at du ikke fordømte meg.»

Slik jobber Annas avdeling med kompetanse

–  I denne jobben utvikler man seg hver dag, og vi lærer av hverandre, sier Anna. – I tillegg sørger Stendi for at vi får kompetanseheving gjennom kurs, og vi får veiledning fra en psykologspesialist to timer i måneden. Det er en viktig ressurs for oss når vi skal ta i bruk ulike teorier og metoder. Alle metodene vi bruker er i tråd med barnevernsloven og Forskrift om barns rettigheter i barneverninstitusjon.

Bruker humor aktivt i omsorgen

–  Hos oss er det viktig å prøve å skape god stemning med mye latter og fliring. Kunnskap er selvfølgelig helt nødvendig, men humor er et viktig supplement for å skape trygghet og optimisme, slår Anna fast. – Og det er jo det jobben som miljøterapeut handler om: Å gi ungdommen forsvarlig omsorg, et trygt hjem og tro på fremtiden.