Møt avdelingsleder Karen på Stendi Kvenvikmoen

Karen Utsi leder alle tre avdelingene i det langstrakte omsorgssenteret på Kvenvikmoen. De ansatte har spesialkompetanse og noen er flerkulturelle, som Karen selv. Hun vet å utnytte både fag og kultur på tvers av avdelingene.

Avdelingsleder Karen Utsi (til høyre), her sammen med sine kolleger Lise Thomassen og Knut Anton Karlsen. Karen er oppvokst med reindrift og behersker samisk like godt som norsk. Det har kommet godt med i karrieren hennes i landets nordligste fylke.

Bred helsefaglig bakgrunn

Helse har alltid stått Karens hjerte nært. Derfor utdannet hun seg til både hjelpepleier og sykepleier. Hun har blant annet jobbet innen spesialisthelsetjenesten – kardiologi og alderspsykiatri – og som tolk. Hennes arbeidsplasser har vært både på sykehjem, legevakt, legekontor og lab.

Senere tok hun ledelsesutdannelsen og har fått med seg ti års erfaring som leder i helsevesenet, både innen det offentlige og i det private.

Leder for ulike avdelinger

Nå jobber Karen som avdelingsleder på Stendi Kvenvikmoen. Her forteller hun hvordan det er å lede tre ulike avdelinger som tar imot henholdsvis pasienter med ervervede skader (fra f.eks. trafikkulykker), personer med psykiatri-problematikk og pasienter som trenger hjelp i hverdagen for en kortere periode.

“Det er viktig at man skaper et godt arbeidsmiljø som gjør at vi kan være stolte av arbeidsplassen vår.”

Avdelingsleder Karen Utsi

Som leder er Karen opptatt av å gi det lille ekstra. – Dette er beboernes hjem. I helgene dekker vi med hvit duk og stettglass, forklarer hun.

– Vi skal alltid være det beste valget for pasienten, for de pårørende og for de ansatte, smiler Karen.

Derfor ville Karen bli leder

Omsorg og service går hånd i hånd, mener Karen. – Som leder kan jeg forme mine drømmer om hva Stendi Kvenvikmoen skal tilby beboerne her, forklarer hun. – Jeg vil at beboerne skal ha det like bra som jeg selv ville hatt det, om det var jeg som bodde her. Derfor ville jeg bli leder på Kvenvikmoen, sier Karen, som selv har en mor på sykehjem.

Karen med kolleger innendørs på Kvenvikmoen omsorgssenter

Puter og pledd: Som leder er Karen opptatt av å skape et hjem for beboerne. Fra venstre: Lise, Knut Anton og Karen.

Setter fag og kvalitet høyt

På spørsmål om hva som er det verste med jobben, svarer Karen:

– Det verste er å mangle faste ansatte ved sykdom. Da kan kvaliteten bli litt lavere, og det vi ønsker er jo kvalitet.

– Det kan også være vondt å se en pasient utagere, fortsetter Karen.

Ved debrifing går de ansatte igjennom slike hendelser og har tverrfaglige diskusjoner om hva man kunne gjort annerledes. – Vernepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere, pleiemedhjelpere, pedagoger og paramedisinere har hver sine «briller» på. Det gir et veldig spennende og lærerikt miljø, samtidig som det blir bra kvalitet på tjenesten, fastslår Karen.

Det beste med jobben

– Jeg kan legge opp arbeidsdagen stort sett som jeg vil, smiler Karen. – I tillegg møter jeg masse hyggelige folk. Både pårørende, pasienter og ansatte. Ingen arbeidsdag er lik. Det er spennende, svarer Karen på spørsmål om hva hun liker best med jobben sin.

I tillegg brenner Karen for å gjøre arbeidsplassen attraktiv for de ansatte.

Godt arbeidsmiljø – en viktig suksessfaktor

Å sørge for godt arbeidsmiljø er en viktig del av jobben for å lykkes som avdelingsleder, mener Karen.

– Hvis man skal få sine ansatte til å trives, er det viktig å være til stede for dem, sier Karen. Hun viser til at hun har stor variasjon i alder, kjønn og etnisitet blant sine ansatte.

– Det er viktig at man skaper et godt arbeidsmiljø som gjør at vi kan være stolte av arbeidsplassen vår.

Slik er beboerne fordelt på Kvenvikmoen

Totalt kan boligen ta imot 12 pasienter, fordelt på tre avdelinger:

– Avdeling nr 1 tar imot pasienter med ervervede skader.

– Avdeling nr 2 huser beboere innen psykiatri

– Avdeling nr 3 tar imot personer med fysiske vansker.

Relevante saker

Administrerende direktør med lys grønn silkebluse

Fra sykepleier til toppsjef

Ingvild Lemme Kristiansen er sykepleieren som nå leder Norges største private virksomhet innen helse og omsorgstjenester. – Erfaringen min som sykepleier har gjort meg til en bedre leder.

Møt avdelingsleder Maria på Stendi Giske

Maria Marthinussen forteller om jobben som avdelingsleder på Stendi Giske – et bemannet bokollektiv for barn og unge voksne utenfor Ålesund.

Tok på seg ansvar – nå er hun regionleder

Monica startet i Stendi som miljøterapeut. I dag har hun ansvaret for Stendis største region. Slik kom hun dit.