Møt avdelingsleder Maria på Stendi Giske

På en øy utenfor Ålesund ligger et bokollektiv for barn, ungdom og unge voksne med ulike behov for skjerming og bemanning. Maria Marthinussen gir et innblikk i hvordan det er å jobbe som avdelingsleder på Giske.

For å lede en avdeling med ansatte som skal håndtere barn, ungdom og unge voksne med autismespekterforstyrrelser må det mer til enn «stå-på-vilje» og «bein i nesa».

Maria har tidligere etablert en privat tannklinikk, samt vært leder av Vartdal Helsetun i Ørsta. Etter mange år i offentlig sektor og en periode i lokalpolitikken, jobber hun nå hos Norges største private omsorgsaktør, Stendi. Stillingen som avdelingsleder på Giske er ingen A4-jobb, men så er ikke Maria noen A4-person heller.

Maria Marthinussen, avdelingsleder ved Stendi Giske: – Relevant kunnskap og personlig egnethet er viktig for å lykkes i en slik stilling, mener Maria. Selv er firebarnsmoren utdannet sykepleier med videreutdanning innen helseledelse, -økonomi og velferdsteknologi.

Hva Maria mener skal til for å lykkes

Selv mener Maria at hennes resultater kommer av en helt spesiell interesse-kombinasjon. Hun er ikke bare opptatt av å yte gode omsorgstjenester, men er også interessert i økonomi.

– Jeg er opptatt av å få mest mulig ut av de økonomiske rammene man har, forklarer Maria. – For å få til det, lønner det seg å legge gode planer. Jeg liker struktur og lager detaljerte rutiner for avdelingen, sier Maria. Hun understreker viktigheten av at kosthold, aktivitet og søvn settes i system for beboerne: – Sunn kropp, sunt sinn.

– En annen fordel er min erfaring fra lokalpolitikken. Det har gitt meg tydeligere forståelse for hva kommuner har behov for, og gjort meg bedre i stand til å svare på de spørsmålene de måtte ha, konstaterer Maria.

«Det handler om å gi hver beboer muligheten til å bli den beste utgaven av seg selv.»

Avdelingsleder Maria Marthinussen

Utfordringer ved stillingen

De ansatte vil naturlig nok møte på både oppturer og nedturer hos beboerne. Vi spør Maria hva hun opplever som det vanskeligste ved jobben som avdelingsleder på en omsorgsbolig som Giske.

– Det kan føles ensomt, svarer Maria. Men kvalitetsansvarlig i mitt distrikt har sett behovet for flere fysiske treff for oss som er avdelingsledere. Vi skal derfor møtes mer jevnlig for å gi hverandre tverrfaglig input, kompetanseheving og utveksle erfaringer, forklarer Maria.
– Ellers tar jeg også selv initiativ til å prates over teams, sier Maria. – Eller ringer en kollega for eksempel om man trenger å blåse ut litt, ler hun.

Derfor elsker Maria jobben sin

– Det beste med jobben? Maria tenker seg om før hun svarer med ett ord: Handlingsrom. – Ettersom jeg nå jobber i det private, er det enklere å ansette den kandidaten jeg finner best egnet. Vi får veldig mange gode søkere når vi utlyser stillinger, forklarer Maria.

– Alle som har barn har nok kjent på frustrasjoner og utfordringer, så jeg har full forståelse for at personalet kan oppleve situasjoner som tøffe å stå i. Men de må klare å stå i det, som er en viktig del av denne jobben. At vi har rett bemanning, som er en god match med beboerne og deres spesielle behov er derfor helt essensielt, legger Maria til.  

– I tillegg er det fantastisk å være en del av et større selskap. Det er alltid noen man kan spørre til råds, og det er godt samhold oss avdelingsledere imellom. Sammen klarer vi å ha et godt fagfokus som gir kvalitet i de tjenestene vi tilbyr, fortsetter Maria ivrig, og har mer på hjertet.

Giske gir en helt unik mulighet til aktive dager for beboerne. – Vi bruker naturen og omgivelsene her til alt fra grilling ved bålpannen til å bade i sjøen året rundt. Vi har også gode surfe- og kitemuligheter. Jeg ser at beboerne føler mestring, og det gir meg og teamet mitt utrolig mye. Ikke rart at jeg elsker jobben min, smiler Maria.

Den beste utgaven av seg selv

Maria brenner for kompetanseheving, og vil trekke fram noen av metodene vi bruker i Stendi:

– PAS (positiv adferdsstøtte) går ut på at bemanningen fokuserer på det positive slik at de blir bevisste sitt eget mindsett i møte med beboerne. Det virker veldig samlende på personalet, som hver dag skal fortelle om en fin opplevelse fra dagen til andre på avdelingen. Det funker, konstaterer Maria.

Stendi implementerer nå PAS i hele landet, og Marias avdeling har ansvar for region Midt-Norge. To av hennes ansatte holder kurs for personalet i de andre boligene i regionen.

Til slutt vil Maria løfte metoden målrettet miljøarbeid. – Det går ut på at vi setter delmål for beboerne, slik som å holde rommet ryddig. Neste delmål kan være å bo i en botreningsleilighet. Og deretter, om det er realistisk, flytte ut i egen leilighet med tilsyn, forklarer Maria.

– Vi jobber for å få beboerne opp på et så høyt mestringsnivå som de kan klare å strekke seg til, forklarer Maria entusiastisk og oppsummerer: – For å bruke noen omskrevne ord fra tv-serien Kompani Lauritsen: Det handler om å gi hver beboer muligheten til å bli den beste utgaven av seg selv!