Tok på seg ansvar – nå er hun regionleder

Monica Follestad startet i Stendi som miljøterapeut. Derfra har hun, steg for steg, jobbet seg oppover. I dag har hun ansvaret for Stendis største region og driftsområde, «region øst». Hvordan gjorde hun dette? Bli med på hennes inspirerende reise.

Omsorg som grunnmur

Allerede før Monica begynte i Stendi hadde hun flere års erfaring innen helse og omsorg. Hovedsakelig med utviklingshemmede og mennesker med autisme, men også i spesialisthelsetjenesten. Da jobbet hun som miljøterapeut innen habilitering, med atferdsregulering og sinnemestring. Monica har også jobbet på sykehjem, i hjemmesykepleien og i ulike boliger i kommunal regi før hun kom til Stendi (da Aleris) i 2008.

Selv har jeg jevnlig signalisert til mine ledere at jeg har hatt mer å bidra med og at jeg har vært klar for mer ansvar, og det har jeg fått.

Monica Follestad

Tre ledelsesnivåer

Monica startet som miljøterapeut i Stendi, og allerede etter to år ble hun forfremmet til avdelingsleder. Først for en liten avdeling, og senere fikk hun større og flere avdelinger, fire på det meste. Hun var avdelingsleder i syv år, før hun ble tilbudt stilling som virksomhetsleder. Etter å ha vært virksomhetsleder i de neste syv årene, ble hun spurt om hun ville bli regionleder. Nå jobber Monica som regionleder og rapporterer direkte til direktør for omsorgstjenester.

Slik ser en typisk arbeidsdag ut for Monica

Den ferske regionlederen veileder og samarbeider med 4 virksomhetslederne og 5 støttefunksjoner som hun er leder for. – Det kan dreie seg om ulike utfordringer i driften relatert til brukere eller personale. For eksempel kan jeg være med på personalsamtaler eller møter med oppdragsgiver. Det kan handle om kontrakter og priser, eller at virksomhetslederne har behov for støtte i møtene, sier Monica.

– Vi jobber også sammen om hvordan vi skal nå målene vi har satt oss. Da har vi gode diskusjoner rundt ulike strategier knyttet til våre tilbud innen rus, utviklingshemming, demens og psykiske lidelser. Strategiene innenfor disse områdene vil variere ettersom det stilles ulike krav fra oppdragsgiverne, forklarer hun.

I tillegg håndterer Monica alt som har med driften av boligene våre å gjøre, slik som nye boliger. – Nå ønsker våre oppdragsgivere at flere brukere kan bo i samme bolig. Det betyr at vi må finne og tilby større boliger enn tidligere, sier regionlederen.

Mennesker og muligheter er magi for Monica

– Det beste med jobben er alle menneskene jeg får jobbe sammen med og møter på, både de som bor og de som jobber hos oss. Jeg liker at vi i Stendi skaper utfordrende, morsomme og trygge arbeidsplasser for våre ansatte. Jeg setter også pris på at Stendi gir sine ansatte mulighet til å utvikle seg og få nye utfordringer. Selv har jeg jevnlig signalisert til mine ledere at jeg har hatt mer å bidra med og at jeg har vært klar for mer ansvar, og det har jeg fått, sier Monica.

For å lykkes har Monica klare råd

– Ærlighet, rettferdighet og tydelighet mener jeg er en forutsetting for å lykkes som leder, uansett nivå. Tilgjengelighet og tid til sine medarbeidere er avgjørende. Man må  tørre å prøve og feile, også som leder. Å hjelpe de jeg er leder for til å lykkes med sine oppgaver er en stor motivasjon for meg. Vi trenger alle for å nå målene våre!

– For å lykkes som regionleder er det viktig å ha fokus på brukerne og fag og kvalitet i tjenestene vi gir. God dialog med oppdragsgivere har også mye å si, men til syvende og sist handler det om hva vi gir til brukere og pårørende. Det er verdien vi samlet sett skaper for brukerne som gir Stendi sitt renommé, poengterer Monica, som husker tiden før Stendi ble Norges største omsorgsaktør.

Mulighetene er mange. Det gjelder bare å gripe dem!

Monica Follestad

–  Da stod vi ledere mye alene og måtte håndtere alt fra å skru møbler på nye boliger til å gå i møter med oppdragsgivere. Nå som Stendi har vokst og økt kvaliteten i alle ledd får vi ledere hjelp og støtte fra ulike stab og støttefunksjoner. Dette gjør hverdagen både enklere og mer spennende fordi vi i større grad kan konsentrere oss om det vi synes er morsomt – de som bor hos oss og driften.

Slik jobber Monica med kompetanse

– Vi jobber tett med de ulike støttefunksjonene på hovedkontoret, som for eksempel HR-, kvalitetsavdelingen og forretningsutviklere for å sikre at vi er oppdatert og har de verktøyene vi trenger for å løse de utfordringer vi står i. I ledergruppen har vi jevnlige møter med kompetanse, fag og utvikling på agendaen. Videre er det muligheter for å delta på kurs og seminarer både internt og eksternt. Mulighetene er mange. Det gjelder bare å gripe dem, oppfordrer Monica, som har gjort nettopp det for å komme dit hun er i dag.

Monica har spist middag med Joe Biden – flere ganger

Monicas tidlige interesse for omsorg førte henne til USA i -98, der hun jobbet som au-pair* hos en familie som viste seg å være nære venner med Biden-familien og spiste mange høytidsmiddager sammen. Denne lille funfacten om Monica er nok et eksempel på at det å ta utfordringer og gripe muligheter kan føre til uventede ting i livet.

*Det var populært med aupair fra Skandinavia i USA på 90-tallet, og aupairen ble sett på som en del av familien.

Relevante saker

Administrerende direktør med lys grønn silkebluse

Fra sykepleier til toppsjef

Ingvild Lemme Kristiansen er sykepleieren som nå leder Norges største private virksomhet innen helse og omsorgstjenester. – Erfaringen min som sykepleier har gjort meg til en bedre leder.

Miljøterapeut Anna jobber på barneverns-institusjon

Anna forteller om sin stilling som miljøterapeut på en av Stendis barnevernsinstitusjoner og hvorfor den passer for henne.

Tok på seg ansvar – nå er hun regionleder

Monica startet i Stendi som miljøterapeut. I dag har hun ansvaret for Stendis største region. Slik kom hun dit.