Visjon, oppdrag og verdier

Oppdrag

Sammen skaper vi en trygg og bærekraftig omsorg som ivaretar alle.

Oppdraget vårt er å gi en god og trygg omsorg til hver enkelt i våre virksomheter. Vi lykkes med det når vi jobber sammen, og i tett dialog med den vi har omsorg for, deres pårørende og våre oppdragsgivere. 

Verdier

Våre verdier sier noe om hvem vi er, og hva vi står for. Verdiene veileder oss når det gjelder hvordan vi møter omsorgsmottakerne i våre virksomheter, hvordan vi jobber sammen og møter hverandre som kolleger. 

Respekt: Hos oss har alle rett til et verdig liv med god fysisk, psykisk og sosial helse.

Ansvar: Hos oss har vi medarbeidere som tør og vil, og som lytter og leder. 

Enkelhet: Hos oss er det lett å påvirke og lett å være både medarbeider og mottaker av omsorg. 

Kunnskap: Hos oss reflekterer vi, lærer av hverandre og drar nytte av alles kompetanse. 

Visjon

Vi gjør verden litt bedre, ett menneske av gangen

Vår visjon betyr at vi bryr oss om enkeltmennesket og ønsker å gjøre en forskjell i deres hverdag. Vårt mål er at hver enkelt person som får tjenester fra oss skal bli møtt med respekt, og leve et så godt liv som mulig.