Påskehilsen fra Ingvild Kristiansen

Vår administrerende direktør sender en personlig videohilsen for å ønske God Påske til alle medarbeidere i Stendi.

Kjære alle medarbeidere,

Vi går nå inn i en påskeuke som er helt annerledes enn hva noen av oss kunne sett for seg. I Stendi er vi riktignok vant med omstillinger og det å måtte snu oss raskt rundt og finne nye løsninger når omverdenen endrer seg. Men jeg må si at jeg de siste ukene har blitt ekstra stolt og er dypt imponert over stå-på-viljen og innsatsen dere bidrar med hver eneste dag i den spesielle situasjonen vi befinner oss i.

Når vi på toppen av eierskifte og organisasjonsendringer får den største utfordringen samfunnet har stått overfor på flere generasjoner, tar dere oppgaven på strak arm. En etter én kommer dere med løsningsforslag og gode faglige vurderinger, alt gjennomført med godt humør, for å beskytte brukerne og beboerne våre mot smitte, og for å sørge for at de blir minst mulig berørt av en uventet og usikker hverdag:

Medarbeidere som går i frivillig karantene i boligen. Ansatte som syr smittevernutstyr til sine kolleger, eller som kommer på at vgs-elever innen søm kan bidra til å dekke behovet for smittefrakker. Assistenter som flytter inn hos arbeidslederne sine, og som tilbringer både arbeidstid og fritid i fellesskap – dette er bare noen eksempler. Dere skal vite at måten dere har taklet de siste ukene på, blir lagt merke til langt utover Stendi.

For mange av våre sårbare brukere og beboere som trenger stabilitet og trygge rammer for å ha en god hverdag, kan usikkerhet være veldig vanskelig. Når vi som medarbeidere viser ro, trygghet og positive holdninger gjennom denne tiden, skapes det også trygghet hos dem som trenger det aller mest.

Usikkerhet kan være vanskelig for alle, også for de store heltene i denne krisen – nemlig dere som arbeider i førstelinja. Vi har forsøkt så godt vi kan å tilgjengeliggjøre informasjonen til de offentlige myndighetene, og oversatt dette til Stendi-praksis på vår nettside stendi.no/coronavirus – vi håper at dere a lle vil fortsette å være flinke til å følge med der framover.

Det er uansett viktig å ikke sitte alene med tanker og spørsmål. Så min oppfordring til dere alle i påsken er å snakke med hverandre, og å tenke kreativt for å finne nye måter være sammen på i den spesielle tiden vi er i.

Bruk Facetime, Snapchat og andre videokanaler flittig, og sørg for å «treffe» de dere så gjerne skulle møtt: Snakk med kolleger, familie, venner, naboer, spis middag eller se en film sammen over videolink, og ikke glem å sende varme hilsener til de du bryr deg om.

For å gå foran som et godt eksempel, avslutter jeg selvsagt med en videohilsen:

GOD PÅSKE! 🐥

- Ingvild