Artikkel i Psykologitidsskriftet om Stendis fagkompetanse på spiseforstyrrelser

03.03.21: Stendi har i dag flere barnevernsinstitusjoner med spesialkompetanse på spiseforstyrrelser.

Kompetansen ble bygget opp da Aleris Barnevern i 2016 inngikk et langsiktig samarbeid med Villa SULT/Institutt for spiseforstyrrelser, med mål om å bedre tilbudet til barn og unge i barnevernet som har spiseforstyrrelser.

Som ledd i dette spennende fagsamarbeidet utviklet psykiater Finn Skårderud og psykologspesialist Bente Sommerfeldt et opplæringsprogram i spiseforstyrrelser og selvskading for barnevernsansatte. Programmet ble deretter implementert i fire av Stendis institusjoner i Region Øst og Sør.

Psykologistudenter fra Universitetet i Oslo (UiO) ble så invitert til å forske på prosjektet fra personalets perspektiv.

To studenter har i forbindelse med sin hovedoppgave undersøkt om et slikt opplæring sprogram kan heve kvaliteten på miljøterapien for ungdommene med de største utfordringene. En vitenskapelig artikkel om dette arbeidet er nå publisert i Psykologtidsskriftet, og kan leses her:

Artikkelen ligger her: https://psykologtidsskriftet.no/vitenskapelig-artikkel/2021/02/det-har-egentlig-vaert-en-trygging