Informasjon om Ljabrubakken Omsorg+ og covid-19

16.09.2020: Oppdatering om covid-19-smitte ved Ljabrubakken Omsorg+

Publisert: 12. september 2020 - Oppdatert: 16. september 2020

I dag 16. september er det bekreftet et femte smittetilfelle blant ansatte på Ljabrubakken Omsorg+.

Kombinasjonen av en sårbar gruppe og mange involverte gjør at det er viktig med strenge tiltak for å ha kontroll på situasjonen. Det er mulig å ha vært utsatt for smitte uten å vite det og utvikle symptomer etter flere dager. 

Som ledd i arbeidet med systematisk kartlegging og smittesporing i henhold til gjeldende rutiner fra FHI, bes alle pårørende og besøkende som har vært på Ljabrubakken fra og med torsdag 10.9 t.o.m. mandag 15.9 om å melde seg til testing, samt å gå i karantene fram til testsvar foreligger. Disse personene bes videre om å ha en lav terskel for ny test om de skulle utvikle symptomer i løpet av de siste 10 dagene etter besøk ved Omsorg +. Dette gjelder pårørende og andre besøkende som har vært inne på boligen eller avlevert varer etc ved inngangen.

Les mer om avstand og karantene på FHIs nettsider (https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/?term=&h=1) og på Oslo kommune sine sider https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/#gref  

Via Oslo Kommunes nettsider kan man enkelt melde seg selv til testing. 

Ved spørsmål som ikke besvares i vedlagte informasjonslenker, kan smittevernteamet i Bydel Nordstrand kontaktes på tlf 47781611, eller man kan kontakte Koronatelefonen på 21802182.

Fra før er Ljabrubakken Omsorg+ siden fredag 11. september stengt for besøk og beboerne er i karantene til og med 24. september. Det er bydelsoverlegen som tar avgjørelsen om hvor lenge karantenen vil vare. 

Stendi samarbeider tett med bydelen ved bydelsoverlegen, hjemmetjenesten samt FHI og smittevernoverlegen i Oslo og bistår med smittesporingen. Vi kan av personvernhensyn ikke gå ut med opplysninger om de smittede. Det gjøres løpende vurderinger av situasjonen, og vi vil holde alle berørte informert fortløpende. 

Beboere og pårørende med ytterligere spørsmål kan sende mail til kvalitet@stendi.no eller ringe husvert på tlf 47665571 eller 47664560.

Mediehenvendelser kan rettes til kommunikasjonsdirektør julie.borchgrevink@stendi.no / tlf 99476635. 

______________________________________________

Covid-19-smitte ved Ljabrubakken Omsorg+

Publisert: 12. september 2020  

Tidligere denne uken fikk en ansatt ved Ljabrubakken Omsorg+ påvist covid-19. Det ble satt i gang systematisk kartlegging og smittesporing i henhold til gjeldende rutiner fra FHI. Alle berørte ansatte og beboere ble fortløpende satt i karantene og testet. 

Ytterligere tre ansatte ble så bekreftet smittet. På bakgrunn av dette ble alle de øvrige beboerne testet. Dette avdekket at fire beboere ved Ljabrubakken Omsorg+ også er positive for covid-19 og er nå isolert. Øvrige beboere har testet negativt og er i karantene. Boligen er stengt for besøk, og alle fellesarrangementer og fellesmåltider er avlyst. Det gjennomføres forsterket renhold og smittevernutstyr benyttes etter gjeldende retningslinjer fra FHI. 

Bydelens hjemmetjeneste har et eget koronateam som følger opp tjenestemottakere i Omsorg+. Disse observeres systematisk på utvikling av symptomer eller endring i helsetilstand. Stendi, Nordstrand bydel ved bydelsoverlege og hjemmetjeneste samt FHI og smittervernoverlegen i Oslo samarbeider tett og gjør løpende vurderinger av situasjonen. 

Kontakt:

Julie Borchgrevink
Kommunikasjonsdirektør Stendi
julie.borchgrevink@stendi.no
Mobil: +47 99 47 66 35