Informasjon om Risenga bo- og omsorgssenter og covid-19

26.03.2021: Totalt tre ansatte med covid-19-smitte ved Risenga bo- og omsorgssenter.

Totalt tre ansatte ved Risenga bo- og omsorgssenter har testet positivt for covid-19-smitte. Beboere, ansatte og nærkontakter testes. 

Stendi har informert beboere, pårørende og ansatte. Beboerne følges opp systematisk på utvikling av symptomer eller endringer i helsetilstand. Stendi er i tett dialog med kommuneoverlegen i Asker.

To avdelinger er stengt for besøk. Sykehjemmet for øvrig holder åpent for besøk i henhold til gjeldende besøksrutiner.

______________________________________________

24.03.2021: Nytt tilfelle av covid-19-smitte hos ansatt ved Risenga bo- og omsorgssenter.

En ansatt ved en avdeling på Risenga bo- og omsorgssenter har testet positivt for covid-19-smitte. Ni beboere er i karantene. 

Nærkonktakter og ansatte på gjeldende avdeling testes. Stendi har informert beboere, pårørende og ansatte. Beboerne følges opp systematisk på utvikling av symptomer eller endringer i helsetilstand. Stendi er i tett dialog med kommuneoverlegen i Asker.

Gjeldende avdeling stenges for besøk. Sykehjemmet for øvrig holder åpent for besøk i henhold til gjeldende besøksrutiner. 

______________________________________________

18.01.2021: Nytt tilfelle av covid-19-smitte hos ansatt ved Risenga bo- og omsorgssenter.

Publisert: 31. oktober 2020 - oppdatert 18. januar 2021

En ny ansatt ved Risenga bo- og omsorgssenter har testet positivt for covid-19-smitte. 

Den ansatte er i isolasjon. En ansatt og to beboere er satt i karantene. Øvrige beboere på berørt avdeling og ansatte som har vært på jobb samtidig testes.

Berørt avdeling stenges for besøk. Sykehjemmet forøvrig holder åpent for besøk i henhold til gjeldende besøksrutiner. 

Stendi har informert beboere, pårørende og ansatte. Beboerne følges opp systematisk på utvikling av symptomer eller endringer i helsetilstand. Stendi er i tett dialog med kommuneoverlegen i Asker.

______________________________________________

14.01.2021: Nytt tilfelle av covid-19-smitte hos ansatt ved Risenga bo- og omsorgssenter – har ikke hatt pasientkontakt.

Publisert: 31. oktober 2020 - oppdatert 14. januar 2021

En ansatt ved Risenga bo- og omsorgssenter har testet positivt for covid-19-smitte. Den ansatte har ikke hatt pasientkontakt. Ingen beboere er i karantene. Nærkontakter er satt i karantene og den ansatte er satt i isolasjon. Vaksinasjon av beboerne gjennomføres som planlagt.

Stendi har informert beboere, pårørende og ansatte. Beboerne følges opp systematisk på utvikling av symptomer eller endringer i helsetilstand. Stendi er i tett dialog med kommuneoverlegen i Asker.

Sykehjemmet holder åpent for besøk i henhold til gjeldende besøksrutiner. 

______________________________________________

17.12.2020: Nytt tilfelle av covid-19-smitte hos ansatt ved Risenga bo- og omsorgssenter - beboerne har testet negativt.

Publisert: 31. oktober 2020 - oppdatert 17. desember 2020

En ansatt ved Risenga bo- og omsorgssenter har testet positivt for covid-19-smitte. Den ansatte har vært i karantene siden mandag. Den ansatte har vært i nærkontakt med to beboere som er satt i karantene. Beboerne har testet negativt. 

Stendi har informert beboere, pårørende og ansatte. Beboerne følges opp systematisk på utvikling av symptomer eller endringer i helsetilstand. Stendi er i tett dialog med kommuneoverlegen i Asker.

Sykehjemmet holder åpent for besøk i henhold til gjeldende besøksrutiner.

______________________________________________

17.11.2020: Ingen beboere eller ansatte er påvist smittet etter påvist smittetilfelle hos ansatt 13.11.

Publisert: 31. oktober 2020 - oppdatert 17. november 2020

Ingen beboere eller ansatte som ble testet, har testet positivt for covid-19. Beboerne følges opp systematisk, og alle re-testes før karantenetiden er over. 

Gjeldende avdeling er fortsatt stengt for besøk da beboerne er i karantene. Resten av sykehjemmet, inkludert Dagsenter, holder åpent for besøk i henhold til gjeldende besøksrutiner. 

______________________________________________

14.11.2020: Ny ansatt ved Risenga bo- og omsorgssenter har testet positivt for covid-19.

Publisert: 31. oktober 2020 - oppdatert 14. november 2020

En ny ansatt ved en avdeling ved Risenga bo- og omsorgssenter har fredag kveld 13. november testet positivt for covid-19-smitte. Det nye smittetilfellet antas å ikke være tilknyttet forrige smitteutbrudd og sees i sammenheng med økende smitte i befolkningen. 

Fem beboere og tre ansatte er satt i karantene og vil testes lørdag 14.11. 

Det er som sist satt i gang systematisk kartlegging og smittesporing i henhold til gjeldende rutiner fra kommuneoverlegen og FHI. 

Stendi har i samråd med kommuneoverlegen i Asker besluttet å stenge gjeldende avdeling for besøk. Resten av sykehjemmet holder åpent for besøk i henhold til gjeldende besøksrutiner. 

– Vi gjør det vi kan for å forebygge og begrense smitteutbrudd. Vi har god dialog med virksomheten og følger situasjonen tett, sier kommuneoverlege i Asker, Meera Grepp.

Stendi har informert beboere, pårørende og ansatte. Det gjennomføres forsterket renhold og smittevernutstyr benyttes etter gjeldende retningslinjer fra FHI. Beboerne følges opp systematisk på utvikling av symptomer eller endringer i helsetilstand.

______________________________________________

12.11.2020: Ikke lenger covid-19-smitte blant ansatte på Risenga bo- og omsorgssenter.

Publisert: 31. oktober 2020 - oppdatert 12. november 2020

Vi har nå vært igjennom en periode med covid-19-smitte på Risenga bo- og omsorgssenter. To ansatte testet positivt for koronavirus, men heldigvis var det ikke flere som ble smittet. Risenga åpner derfor nå for litt mer normal drift, som blant annet betyr at pårørende igjen kan komme på besøk.

Alle ansatte i pasientnær kontakt bruker munnbind, og vi oppfordrer pårørende som skal på besøk til å ta med seg munnbind. 

For å legge til rette for trygge besøk har vi følgende rammer for besøkene:

Besøkende må være friske, ikke ha luftveissymptomer eller ha vært i utlandet 10 dager før besøket. Besøket må avtales direkte med avdelingen på forhånd. Besøket må være i beboers rom. Det er fortsatt ikke mulighet for å ta imot besøk i fellesarealer. Vi anbefaler ikke turer ut på kafeer, kjøpesenter og andre steder der det samles mange mennesker. Besøkstiden på Risenga er mellom kl.11.00-18.00.

Besøkende må ringe på og vente til vi følger deg til beboers rom. Besøkende må følges ut.Vi anbefaler besøkende å holde 1 meters avstand til den man besøker. Av den grunn kan det ikke være mer enn to på besøk på rommet av gangen. Det er anledning til å ta med gaver, blomster og lignende. Håndhygiene må utføres før og etter besøket, og vi oppfordrer besøkende til å rengjøre kontaktflater og berøringspunkter etter besøket. Vi gjør individuelle vurderinger ved særskilte tilfeller. Dersom besøkende blir syke eller får luftveissymptomer innen 48 timer etter besøk, må dette meldes til omsorgssentret.

Det er mye smitte i samfunnet nå, og vi ber dere om å følge nasjonale og kommunale anbefalinger om færrest mulig nærkontakter i løpet av en uke for å beskytte dere selv og beboere mot smitte. 

Hilsen Risenga bo- og omsorgssenter

______________________________________________

Oppdatering om covid-19-smitte på Risenga bo- og omsorgssenter

Publisert: 31. oktober 2020 - oppdatert 4. november 2020

En ny ansatt ved Risenga bo- og omsorgssenter har i dag fått påvist covid-19, har vært i karantene siden lørdag og er nå i isolasjon. Den ansatte jobber på en annen avdeling enn der det lørdag ble påvist smitte. Kommuneoverlegen i Asker har igangsatt smittesporing. Nærkontakter er satt i hjemmekarantene. Alle beboere på berørt avdeling og ansatte på berørte avdelinger testes.

Beboerne følges opp systematisk på utvikling av symptomer eller endringer i helsetilstand. I samråd med kommuneoverlegen i Asker opprettholdes midlertidig besøksstans på alle avdelinger, også for brukerne på Dagsenteret.

______________________________________________

Oppdatering om covid-19-smitte på Risenga bo og omsorgssenter

Publisert: 31. oktober 2020 - oppdatert 1. november 2020

Alle 16 beboere har testet negativt.

De 16 beboerne på berørt avdeling er fortsatt i karantene og testes på nytt om noen dager.

Vi har ikke fått alle prøvesvar på ansatte.

Vi er i tett dialog med kommuneoverlegen i Asker og beboerne observeres på utvikling av symptomer eller endringer i helsetilstand.

Pårørende og beboere holdes løpende orientert.

Inntil videre opprettholder vi midlertidig besøksstans på alle avdelinger, dette gjelder også for brukerne på Dagsenteret.

Vi gir beskjed når vi åpner opp igjen for besøk.

______________________________________________

En ansatt ved Risenga bo- og omsorgssenter har testet positivt for covid-19

Publisert: 31. oktober 2020

En ansatt ved en avdeling ved Risenga bo- og omsorgssenter har i dag testet positivt for covid-19-smitte. Risenga driftes av Stendi på oppdrag fra Asker kommune.

Det er satt i gang systematisk kartlegging og smittesporing i henhold til gjeldende rutiner fra FHI. Alle berørte ansatte og beboere på gjeldende avdeling er satt i karantene og testes. Det gjennomføres forsterket renhold og smittevernutstyr benyttes etter gjeldende retningslinjer fra FHI.

Som et føre var-prinsipp har Stendi i samråd med kommuneoverlegen i Asker besluttet å innføre besøkstopp på alle avdelinger inntil prøvesvar foreligger. 

– Vi følger våre rutiner for å håndtere smitte ved bo-og omsorgssentrene i Asker. Vi har god dialog med leder av virksomheten og følger situasjonen tett. Stendi har informert beboere, pårørende og ansatte. Vi har besluttet å sette 28 personer, 16 beboere og 12 ansatte, i karantene. Alle beboere og ansatte testes, sier kommuneoverlege i Asker, Meera Grepp.

Kontakt: 

Julie Borchgrevink
Kommunikasjonsdirektør Stendi
julie.borchgrevink@stendi.no
Mobil: 99 47 66 35

Jon Bakkerud
Kommunikasjonssjef Asker kommune
jon.bakkerud@asker.kommune.no
Mobil: 99 30 12 11

Se også:
https://stendi.no/coronaviruset
https://www.asker.kommune.no/korona/  

______________________________________________

Informasjon om Ljabrubakken Omsorg+ og covid-19

06.10.2020: Fortsatt smittevernfokus ved Ljabrubakken Omsorg+ 

Publisert: 12. september 2020 - Oppdatert: 06. oktober 2020

25.september ble det ble avklart med bydelsoverlegen og Folkehelseinstituttet (FHI) at karantenetiden over, men ettersom smitteutbredelsen i samfunnet er på vei opp vil det fremdeles være restriksjoner på boligen. Vi ber dere alle derfor fortsatt være ekstra forsiktige og nøye med smittevern. Stendi har et tett og godt samarbeid med bydelen i arbeidet med smittevern. Vi har gjennom dette arbeidet sammen gjort oss viktige erfaringer knyttet til å håndtere smitteutbrudd ved Omsorg+-boliger. 

Vi ønsker å rette en stor takk til beboere og pårørende for deres felles innsats og forståelse i disse ukene som har vært. 

En spesiell takk går ut til de ansatte som stilte opp når mange ble tatt ut i karantene, og sto på for å sikre drift av boligen. De utførte en fantastisk jobb, som ble godt lagt merke til av øvrig ledelse i Stendi, beboere og pårørende. Vi har fått kjempegode tilbakemeldinger på det arbeidet som ble gjort i denne perioden. 

Sammen klarte vi å begrense et større smitteutbrudd.

Informasjon rundt gjeldende smittevernsråd og -praksis er sendt ut til beboere, og vi holder dere løpende oppdatert dersom det skulle komme endringer. Vi vil ha et fortsatt stort fokus på godt smittevern fremover. 

Hilsen Stendi

______________________________________________

16.09.2020: Oppdatering om covid-19-smitte ved Ljabrubakken Omsorg+

Publisert: 12. september 2020 - Oppdatert: 16. september 2020

I dag 16. september er det bekreftet et femte smittetilfelle blant ansatte på Ljabrubakken Omsorg+.

Kombinasjonen av en sårbar gruppe og mange involverte gjør at det er viktig med strenge tiltak for å ha kontroll på situasjonen. Det er mulig å ha vært utsatt for smitte uten å vite det og utvikle symptomer etter flere dager. 

Som ledd i arbeidet med systematisk kartlegging og smittesporing i henhold til gjeldende rutiner fra FHI, bes alle pårørende og besøkende som har vært på Ljabrubakken fra og med torsdag 10.9 t.o.m. mandag 15.9 om å melde seg til testing, samt å gå i karantene fram til testsvar foreligger. Disse personene bes videre om å ha en lav terskel for ny test om de skulle utvikle symptomer i løpet av de siste 10 dagene etter besøk ved Omsorg +. Dette gjelder pårørende og andre besøkende som har vært inne på boligen eller avlevert varer etc ved inngangen.

Les mer om avstand og karantene på FHIs nettsider (https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/?term=&h=1) og på Oslo kommune sine sider https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/#gref  

Via Oslo Kommunes nettsider kan man enkelt melde seg selv til testing. 

Ved spørsmål som ikke besvares i vedlagte informasjonslenker, kan smittevernteamet i Bydel Nordstrand kontaktes på tlf 47781611, eller man kan kontakte Koronatelefonen på 21802182.

Fra før er Ljabrubakken Omsorg+ siden fredag 11. september stengt for besøk og beboerne er i karantene til og med 24. september. Det er bydelsoverlegen som tar avgjørelsen om hvor lenge karantenen vil vare. 

Stendi samarbeider tett med bydelen ved bydelsoverlegen, hjemmetjenesten samt FHI og smittevernoverlegen i Oslo og bistår med smittesporingen. Vi kan av personvernhensyn ikke gå ut med opplysninger om de smittede. Det gjøres løpende vurderinger av situasjonen, og vi vil holde alle berørte informert fortløpende. 

Beboere og pårørende med ytterligere spørsmål kan sende mail til kvalitet@stendi.no eller ringe husvert på tlf 47665571 eller 47664560.

Mediehenvendelser kan rettes til kommunikasjonsdirektør julie.borchgrevink@stendi.no / tlf 99476635.  

______________________________________________

Covid-19-smitte ved Ljabrubakken Omsorg+

Publisert: 12. september 2020  

Tidligere denne uken fikk en ansatt ved Ljabrubakken Omsorg+ påvist covid-19. Det ble satt i gang systematisk kartlegging og smittesporing i henhold til gjeldende rutiner fra FHI. Alle berørte ansatte og beboere ble fortløpende satt i karantene og testet. 

Ytterligere tre ansatte ble så bekreftet smittet. På bakgrunn av dette ble alle de øvrige beboerne testet. Dette avdekket at fire beboere ved Ljabrubakken Omsorg+ også er positive for covid-19 og er nå isolert. Øvrige beboere har testet negativt og er i karantene. Boligen er stengt for besøk, og alle fellesarrangementer og fellesmåltider er avlyst. Det gjennomføres forsterket renhold og smittevernutstyr benyttes etter gjeldende retningslinjer fra FHI. 

Bydelens hjemmetjeneste har et eget koronateam som følger opp tjenestemottakere i Omsorg+. Disse observeres systematisk på utvikling av symptomer eller endring i helsetilstand. Stendi, Nordstrand bydel ved bydelsoverlege og hjemmetjeneste samt FHI og smittervernoverlegen i Oslo samarbeider tett og gjør løpende vurderinger av situasjonen. 

Kontakt:

Julie Borchgrevink

Kommunikasjonsdirektør Stendi

julie.borchgrevink@stendi.no  

Mobil: +47 99 47 66 35