Stendi og VID samarbeider for bedre ledelse innen helse- og sosialfag

10.02.2022: Denne uken starter 35 av Stendis avdelingsledere fra hele landet på et seks måneders lederprogram hos VID vitenskapelige høgskole. Studieprogrammet er utviklet i tett samarbeid mellom interne fagressurser i Stendi og de fagansvarlige hos VID.

Fra venstre: Leif M. Stapnes (høyskolelektor emeritus programområde ledelse, VID) og rektor Bård Mæland (VID), områdedirektør Lene Lind (Stendi) og HR-direktør Hanne Løvli (Stendi). Foto: Mette S. Fjeldheim, VID

Økt fag- og ledelseskompetanse er avgjørende for å styrke kvaliteten innen helse- og sosialfag. I tillegg til myndighetenes økte krav til formalkompetanse i barnevernet, har Stendi som mål å kontinuerlig styrke og oppdatere fagkompetansen i hele selskapet.

HR-direktør i Stendi, Hanne Løvli, forteller at de vurderte flere høyere utdanningsinstitusjoner, men at valget falt på VID vitenskapelige høgskole.

– Vi fikk raskt et veldig godt inntrykk i møtene med VID. De var svært lydhøre og fleksible overfor de behovene vi har. I tillegg er det en utdanningsinstitusjon med særlig tung kompetanse på de fagområdene som er viktige for oss som omsorgsaktør, som barnevern og andre helse- og sosialfag.

Rektor ved VID, Bård Mæland, er glad for at Stendi har valgt å bruke VID i den videre utviklingen av sine ledere.

– Vi ser nå frem til å bli bedre kjent med Stendis studenter og den ledererfaringen de bringer med seg, sier rektor Bård Mæland.

Foto: Mette S. Fjeldheim, VID

Lederprogram på 15 studiepoeng

Lederutdanningen «Ledelse, organisering og endring i barnevern- og omsorgstjenester» kvalifiserer til 15 studiepoeng, og kan inngå som en del av en mastergrad innen helse- og sosialfag eller i ledelse.

– Vi som arbeider ved Senter for verdibasert ledelse og innovasjon gleder oss til å bli kjent med Stendi og lederne der. Prosessen hittil har vært preget av godt samarbeid om å utvikle en lederutdanning som tar mål av seg å være praksisnær, verdibasert og relevant for deres lederhverdag. Det sier Stephen Sirris i VID, prosjektleder og emneansvarlig for lederutdanningen.

Stendi ser for seg at dette er et lederprogram som de vil fortsette å tilby. Det kan også være aktuelt å samarbeide om lederprogrammer for andre fagområder og praksisplass for studenter fra VID.

Områdedirektør Lene Lind understreker at det er et krav til ledere i Stendi at de har lederutdanning.

– Dette programmet bidrar til at 35 ansatte hos oss får styrket den helse- og sosialfaglige kompetansen sin på ledernivå. Med enda en runde av lederprogrammet høsten 2022 kan 70 ha gjennomført programmet ved utgangen av året.