TAKK for at dere har holdt smitten unna!

16.05.20: Nå som det lettes på de strengeste smitteverntiltakene ønsker Stendi å si et stort, rungende TAKK så langt til alle medarbeidere, beboere og brukere, pårørende og samarbeidspartnere for sin tålmodighet og uvurderlige innsats innen coronakrisen. Nå fortsetter vi det gode smittevern-arbeidet sammen!

Høykvalitets fokus på smittevern på alle nivåer har gjort at Stendi så langt har unngått påviste corona-smitteutbrudd i våre rundt 400 boliger, og slik har vi skjermet våre over 1000 beboere og brukere for smitte.

– Det er gledelig å kunne gjøre opp en god status så langt for våre enheter. At vi har unngått smitteutbrudd i boligene våre til nå, er først og fremst takket være kvalitet i smittevern på alle nivåer i virksomheten, sier administrerende direktør i Stendi Ingvild Kristiansen. 

Nå som regjeringen har kommet med lettelser, er Ingvild likevel opptatt av å understreke at vi fortsatt skal ta corona-trusselen på alvor.

– Det er viktig at vi nå fortsetter vårt fokus på godt smittevern, for å bekytte våre brukere, beboere og medarbeidere, sier Ingvild.

God informasjon og god personalplanlegging kombinert med formidabel innsats hos medarbeiderne har gitt løpende resultater, læring og forbedring over hele linjen i Stendi.

God corona-håndtering

I Stendis månedlige medarbeiderbarometer oppgir et flertall av respondentene at de er fornøyd med eller mener at coronahåndteringen har vært bra.

På det meste hadde Stendi 458 medarbeidere og 27 beboere i karantene, mens tallet i medio mai er nede i henholdsvis 63 og 11. Totalt 22 av våre 5000 medarbeidere har hatt påvist corona-smitte.

En spesiell takk rettes til alle som jobber med beboere som er i risikogruppene for covid-19, særlig innenfor seniortjenestene. 

Ble kvitt smitten

Kantarellen Bo- og Rehabiliteringssenter er blant virksomhetene som hadde påviste smittetilfeller hos noen medarbeidere, men klarte å bli kvitt smitten uten smitteutbrudd blant beboerne.

Virksomhetsleder Camilla Marie Andersen ved Kantarellen forteller at det ikke er mulig å garantere seg 100 prosent mot smitte siden man kan smitte før man får symptomer, men at medarbeiderne tar alle mulige forholdsregler som kan gjøres på jobb og privat.

At vi klarte å bli kvitt påvist corona-smitte hos medarbeidere er ett lite bidrag i det store bildet og gir en stor kampvilje og motivasjon til å fortsette med det gode arbeidet sammen med resten av samfunnet!

– Grunnleggende smittevern og god håndvask er det viktigste vi gjør i forebyggende arbeid. Vi følger alle retningslinjer, tester mye og forsøker å holde smitten ute så godt det lar seg gjøre, sier Camilla.

Innovative tiltak

Selv om corona-utbruddet er krevende for både medarbeidere, beboere og brukere, ser Stendi også flere lyspunkt innen engasjement og innovasjon som følge av arbeidet som nå gjøres:

Da Risenga Bo- og omsorgstjenester manglet smittevernutstyr kontaktet de for eksempel Lørenskog videregående skole og fikk dyktige tekstilelever til å sy godkjente smittefrakker. Dermed fikk elevene nødvendig praksis, mens Risenga fikk nødvendig smittevernutstyr.

Andre eksempler er medarbeidere i barnevernet som gikk i karantene i en bolig for å begrense mulig smittespredning til andre, og hverdagshelter utenom det vanlige som gir våre eldre gode hverdager under strenge smittetiltak, og BPA-assistenter som er blitt med sin sårbare arbeidsleder i isolasjon til fjells.

Assistent Gunvor ble med på flyttelasset da Torstein flyktet hjem til Vang for å unngå corona-smitten i Oslo. Hun valgte å feire påsken med Lerhol-familien i stedet for sin egen. Foto: Privat

Stolte av omsorgsyrket

Helseminister Bent Høie og Stendi-sjef Ingvild Kristiansen har påpekt det positive i at corona-pandemien har gitt en bedre kultur for samarbeid mellom offentlig og private aktører.

– Flere i samfunnet ser hvor viktig det er med kvalitet i førstelinjen i omsorg, og flere blir oppmerksomme på de mange jobbmulighetene som finnes innen omsorgssektoren, sier Ingvild. 

Hun opplever at coronakrisen har gitt omsorgsyrket en velfortjent statusheving.

– Våre medarbeidere er stolte, og det er så fortjent! Nå fortsetter vi den gode smitteverninnsatsen sammen med resten av samfunnet, og tar med oss god læring og erfaring videre til beste for våre brukere og medarbeidere, avslutter Ingvild Kristiansen.