Tvungen lønnsnemnd i private omsorgsbedrifter

26.01.21: Regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd i streiken om overenskomst 453 og 536 i private og ideelle omsorgsbedrifter.

Les informasjon fra NHO her:

https://www.nho.no/lonn-og-tariff/lonnsoppgjoret/lonnsoppgjoret-i-2020-ma-bidra-til-a-trygge-bedrifter-og-jobber/tvungen-lonnsnemnd--i-streiken-i-private-omsorgsbedrifter/ 

***

Streik på avtale 453 / 536

09.01.2021: Meklingen mellom Fagforbundet og NHO om revisjon av avtale 453, og den parallelle avtalen mellom Parat (536) og NHO, førte ikke frem.

Les informasjon fra NHO her:

https://www.nhosh.no/jus-hjelp/lonn-og-tariff/oppgjoret-2020/streik-pa-avtale-453--536/ 

***

Fagforbundet og Parat brøt forhandlinger 

11.11.2020: Fagforbundet og Parat brøt tirsdag forhandlingene med NHO om overenskomstene 453 og 536.

Les informasjon fra NHO her:

https://www.nhosh.no/jus-hjelp/lonn-og-tariff/oppgjoret-2020/fagforbundet-og-parat-brot-forhandlinger/ 

De to overenskomstene 453 og 536 er identiske mht innhold, men er inngått med to ulike fagforeninger. For at avtalene skal kunne fungere side om side i virksomhetene, er det viktig at overenskomstene også i fortsettelsen er like innholdsmessig. I NHO Service og Handel benyttes disse overenskomstene særlig av virksomhet innen barnevern, psykisk helse og rusbehandling.

Fagforbundet og Parat har valgt å fremme helt ulike krav i forhandlingene. Noen av kravene kan medføre store kostnadsøkninger for virksomhetene, og vil ha en kostnadsramme langt utover rammen for frontfaget. Fagforbundet krever også at noen av virksomhetene skal overføres til en annen tariffavtale. Forhandlingene har vært vanskelige, og det har ikke vært mulig å imøtekomme forbundenes krav.

Fagforbundet og Parat har brutt forhandlingene, og partene vil bli innkalt til mekling. NHO kommer tilbake med dato for mekling.