Korttidsopphold med 24-timers helseoppfølging

Har du et midlertidig behov for tett oppfølging av et helsefaglig team, for eksempel etter å ha fått en skade eller gjennomgått en operasjon? Tilbudet er ikke behovsprøvd, så hvem som helst kan bestille.

Helsefagarbeider fra Stendi gir medisiner til eldre mann.

 

Hos oss kan du få tilsvarende hjelp som på sykehjem, men innenfor mer personlige rammer. Våre helsefaglige team består av dedikerte sykepleiere, helsefagarbeidere og fysioterapeuter som bistår ut ifra dine behov. I vår helsetjeneste er vi opptatt av kontinuitet, og du vil derfor møte det samme helsepersonellet – som vet hvordan du vil ha det. 

Ikon for viktig informasjon

Korttidsopphold med helsehjelp og fullpensjon

Kr 4 950,- per døgn per person

Minimumsopphold er 3 døgn.

Vi skreddersyr gjerne andre tilbud tilpasset dine behov.

Vi tilbyr:

  • Tilrettelagte leiligheter og fellesarealer
  • Fullpensjon med 4 måltider om dagen
  • Individuell kartlegging av pleiebehov med helseteam bestående av fagleder, sykepleier og fysioterapeut
  • Pleie etter handlingsplan og behov
  • Døgnkontinuerlig oppfølging fra helseteam
  • Helsepersonell tilgjengelig 24/7
  • Mobil trygghetsalarm med GPS
  • Tilgang på hjelpemidler ved behov
  • Fritt bruk av alle fasiliteter på huset
  • En sosial arena i vår restaurant Det Glade Bord

Bli vartet opp i Gabels Park

Vårt personale sørger for oppredde senger og rene, myke håndklær – som på hotell. Det skal oppleves enkelt for våre gjester å besøke oss, en skal kun måtte ta med seg klær og toalettsaker.

Har du behov for hjelpemidler, ta gjerne kontakt i forkant av ditt opphold, så vi kan ha dette klart til du kommer. Alle våre gjester har helsepersonell tilgjengelig hele døgnet.

Med vår trygghetsalarm, som fungerer like godt når du beveger deg utendørs som inne, er hjelpen bare et raskt klikk unna dersom behovet skulle oppstå. 

Velkommen til oss!

Ta kontakt

* Feltet må fylles ut