Stendi på Stortinget

15.01.20: I dag var de tre hovedtillitsvalgte fra Stendi på Stortinget for å oppklare feil om barnevern som hadde blitt presentert av politikere i Stortingets spørretime.

Tre menn fra Stendi poserer foran Stortinget

Møtet med med stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen (Senterpartiet) og hennes rådgiver Aisha Naz Bhattikom i stand på initiativ fra hovedtillitsvalgt i Parat, som hadde sett Stortinget debattere barnevern i spørretimen. Der dreide mye av diskusjonen seg om VGs oppslag om bruken av enetiltak og private selskapers rolle i barnevernet og påstander fra deler av politikken om skatteparadiser og eierutbytter.

Det er viktig å fram nyansene i hvordan arbeidet i barnevernet egentlig foregår. For eksempel er det ikke slik at de private barnevernstilbyderne bestemmer om et barn skal i enetiltak, eller pusher på bruken av enetiltak. Den beslutningen er det det offentlige barnevernet som tar. 

For Stendi, som har 5000 medarbeidere over hele landet, er det viktig å ettergå det bildet som fremmes i mediene og fra talerstolen på Stortinget. For eksempel er det ikke slik at de private barnevernstilbyderne bestemmer om et barn skal i enetiltak.

Enetiltak er ressurskrevende på alle måter, og det skal brukes med varsomhet og etter nøye vurdering. Grunnen til at enetiltak brukes er ut fra en barnevernsfaglig vurdering av hva som er akkurat dette barnets beste.

 Praktiske eksempler 

- Vi opplevde at de var veldig interesserte i praktiske eksempler fra oss som jobber barnevernsfaglig med barn i enetiltak til daglig, og hvordan vi samarbeider med offentlige etater for å sikre barna en god og meningsfull hverdag. Disse barna har sammensatte omsorgsbehov og trenger enetiltak enten for sin egen del, eller fordi de ikke kan plasseres sammen med andre barn», sier Bård Henning Midtbøen.

Et annet viktig tema de tillitsvalgte tok opp var fremstillingen av arbeidsplassen deres og privates bidrag til barnevernet generelt. Stendi har mange, høyt kvalifiserte ansatte som bistår det statlige og kommunale barnevernet i hele landet og har bistått det offentlige i over 30 år. Eirik Erstad fra FO og Bård Henning Midtbøen fra Parat har jobbet i Stendi i over 20 år.

- Vi vet at vi er gode på det vi gjør. Da er det vanskelig for oss som jobber her å sitte og se på at deler av media og politikken beskriver Stendi på en slik måte. Det er heller ikke greit hvis fagforeningene behandler sine medlemmer i privat omsorg og deres arbeidsgivere som et B-lag» sier Bård Henning.

Styrke helsehjelpen til barn med psykisk sykdom

To andre viktige poenger som de tillitsvalgte håper politikerne på Stortinget vil ta med seg er behovet for å styrke helsehjelpen til barn med psykisk sykdom, og å ruste skoleverket i å håndtere disse barna og gi dem en så god skolehverdag som mulig.

- Mens enkelttilfeller er blitt trukket frem i mediene, så ser vi som jobber med barnevernet til daglig at det er mange slike skjebner, der barn ikke får god nok oppfølging av helsevesenet fordi de ikke har ressurser og systemer på plass, og at de blir krevende å ivareta for skolene. Men alle barn har rett på helsehjelp og alle barn har rett på skolegang» sier Thomas Burmester Kleppe fra Fagforbundet.