Uke 14: Ukens videohilsen fra Fredrik Gren

Konsernsjef Fredrik Gren i vårt morselskap Ambea sender hver fredag en oppsummering av uken og en personlig hilsen til alle våre medarbeidere. Se ukens video her.

Her er Fredrik Grens hilsen referert som tekst:

Det har gått enda en uke siden min siste videohilsen.

Det er bare å konstatere at smittespredningen fortsetter å øke. Samtidig ser jeg at når vi sammenlikner Vardagas virksomhet med øvrige virksomheter i Sverige, ser vi ut til å ha en litt langsommere spredning innen vår drift. Jeg ser også det samme i Oslo, der vi så å si ikke har noen tilfeller, mens andre sykehjem i Oslo har større smittespredning. I Sverige ble det denne uken besluttet å innføre besøksforbud på sykehjem. Vi innførte et slikt forbud for flere uker siden. Jeg tror det er viktig at vi fortsetter å være tidlig ute med å iverksette tiltak som vi mener er riktige i denne tøffe situasjonen.

Noe jeg for ofte får spørsmål om, er smittevernutstyr. Vi har jaktet på utstyr lenge. Og akkurat nå har vi mottatt utstyr. Vi har smittevernutstyr å tilby virksomheter som er rammet av smitte, slik at dere kan jobbe på en god måte.

Jeg vil også si en ting om vårt oppdrag i det store bildet. Det er klart at i disse tider tar corona mye av vårt fokus, og det skal ta mye av vårt fokus. Men vi må ikke glemme at vi har kunder og brukere som bor hos oss, som er der, av en grunn. Fordi de er gamle eller har forskjellige behov. Barn og voksne med nedsatt funksjonsevne. Så det er utrolig viktig at dere i hver enkelt virksomhet finner den rette balansen mellom tiltak for å redusere risikoen for spredning, og likevel det å se de som bor hos oss og å se deres behov, for å kunne gi dem den omsorgen de trenger. Den balansen er ikke alltid like lett, men vi må ta den med oss i alle deler av vår virksomhet.

Til slutt vil jeg nevne at det som nå skjer, er at mennesker som bor hos oss som er i risikogrupper og som rammes av corona, i mange tilfeller ikke vil klare seg. Det er klart at enhver person som går bort etterlater seg en stor sorg hos barn, barnebarn og venner. Også hos oss, våre kollegaer, som har blitt kjent med disse menneskene mens de har bodd hos oss. Kanskje er det i disse tider med usikkerhet og en pågående epidemi, ekstra vanskelig å bære på denne sorgen. Jeg forstår at det er mye for dere å tenke på, men nettopp den dimensjonen – å virkelig ta vare på de pårørende på en god måte i disse tilfellene, tror jeg er veldig viktig.

Ta også vare på hverandre på gode måter, og se på hvordan du og dine kollegaer best kan håndtere situasjonen under disse tøffe omstendighetene.

Takk igjen for meg. Takk!