Vårt kvalitetsarbeid

En felles innsats fra alle medarbeidere i Stendi gjør oss i stand til å levere kvalitetsledende helse- og omsorgstjenester. Vi har utviklet Stendi Kvalitetssyklus, som gir en god oversikt over prosessene som inngår i vårt daglige kvalitetsarbeid.

(1/11)

Hensikten med Stendi Kvalitetssyklus er å visualisere hvordan de ulike prosessene henger sammen, og tydeliggjøre at hver enkelt prosess er en viktig bestanddel av helheten. Sammen, og hver for seg, påvirker prosessene kvaliteten på vår helse- og omsorgstjenesteleveranse.

Kontinuerlig kvalitetsfokus

For å lykkes med vårt oppdrag, er det avgjørende at våre medarbeidere forstår hvorfor oppgavene som er beskrevet i Kvalitetssyklusen skal gjennomføres, og hvorfor de er viktige. Vi jobber derfor systematisk med å gjøre Stendi Kvalitetssyklus kjent for alle medarbeidere, og oppfordrer våre ledere til ta den aktivt i bruk i internundervising og på personalmøter.

Siden 2022 har Stendi Kvalitetssyklus inngått i opplæringen «Introduksjon for nyansatte» i vår interne, digitale læringsplattform (LMS). 

I tillegg blir den benyttet i anbuds- og revisjonsarbeid.

Kvalitet som ivaretar krav, forventninger og behov

De ulike prosessene i Stendi Kvalitetssyklus er knyttet til:

  • krav vi blir stilt overfor av myndigheter, oppdragsgivere og lovverk
  • forventninger til våre medarbeidere om å følge interne retningslinjer og rutiner
  • våre tjenestemottakere og deres nærståendes ønsker og behov