Vil du bli assistent?

Som brukerstyrt personlig assistent gjør du en betydningsfull og viktig jobb, og får muligheten til å gjøre en stor forskjell i et annet menneskes liv. Jobben er variert og givende, og du får gode betingelser og konkurransedyktig lønn.

Felles interesser mellom den funksjonsnedsatte og assistenten kan være et godt utgangspunkt i en BPA-ordning.

Stillingsbeskrivelsen til assistenter er nærmest umulig å konkretisere, for behovene til BPA-mottakerne er høyst individuelle. Det handler om praktisk bistand, altså hjelp til å utføre oppgaver som vedkommende ville ha klart på egen hånd hvis det ikke var for funksjonsnedsettelsen. Et eksempel på dette er Jogeir som får bidra med noe meningsfullt som assistent, ved å assistere leder og politiker Torstein Lerhol 

Assistentens oppgaver strekker seg derfor fra kinobesøk og bilkjøring til hjelp med personlig pleie eller matlaging. Dette innebærer at alle kan bli assistenter, men du bør ha et grunnleggende ønske om å bidra til å gi noen en bedre hverdag.

Hvem er våre assistenter?

Det er BPA-kunden som selv velger sine assistenter. Kanskje har du og den du skal jobbe for en felles interesse for seiling, strikking, dataspill eller trening, og dermed kan du passe perfekt til å bistå i disse situasjonene.

Våre assistenter er mennesker i alle aldre, og de har alle forskjellige erfaringer og interesser. Jobben som BPA er fleksibel, og lar seg enkelt kombinere med eksempelvis studier, annen jobb og eget familieliv.

Ta testen vår for å se om du også kan passe som personlig assistent

Jobben som assistent byr på varierte oppgaver, og vi trenger assistenter i alle aldre til våre kunder over hele landet.

Hva gjør en assistent?

Det er stor variasjon i arbeidsoppgavene til en assistent. For noen kan det eksempelvis være maling, sying og keramikk. Likevel finnes det noen oppgaver som er mer vanlige enn andre, og her er noen eksempler på situasjoner det ofte trengs bistand til:

 • Delta i sosiale aktiviteter
 • Matlaging og husarbeid
 • Når det skal spises og drikkes
 • Av- og påkledning og personlig hygiene
 • Praktiske oppgaver i hjemmet
 • Forberede og gjennomføre selskaper og høytider
 • Korte og lange reiser (etter avtale)
 • Helseoppfølging og sykehusbesøk
 • Stell og pass av husdyr
 • Bruk, vask og vedlikehold av tekniske hjelpmidler
 • Åpne og lese post, aviser osv.
 • Kjøre bil og normalt bilhold
 • Stell av hage og blomster inne og ute

En brukerstyrt personlig assistent hos Stendi hjelper til med alle mulige gjøremål, og er i bunn og grunn et frihetsverktøy. Som assistent har du en viktig og meningsfull jobb, samtidig som du får konkurransedyktig lønn.

Lønn og vilkår for personlige assistenter

Ettersom assistentrollen er så bred, er det vanlig at arbeidsleder og assistent blir enige om hvilke oppgaver som passer best. Selve ansettelsesforholdet er imidlertid med Stendi Assistanse, og vi kan tilby assistentene våre følgende:

 • Opplæring i assistentrollen
 • Assistentmanual
 • Veiledningstelefon 365 dager i året, 24 timer i døgnet
 • Trygge og ryddige arbeidsforhold med tariffavtale
 • Konkurransedyktig lønn  
 • Tilleggsbetaling (kveld, natt, helg, helligdag, overtid, osv.)
 • Pensjonsordning for alle som jobber mer enn 20 prosent stilling i løpet av et år
 • Forsikringer – du er forsikret uansett hvor du er når du jobber
 • IA-bedrift
 • Fokus på HMS

Ta kontakt

Dersom henvendelsen gjelder søknad om jobb som BPA-assistent, ber vi deg om å ta testen vår først, og fylle ut kontaktskjemaet du finner på slutten av testen. Jobbsøknader som sendes inn via dette skjemaet vil ikke bli håndtert. Du finner testen på denne lenken.

* Feltet må fylles ut