Visjon, oppdrag og verdier

Vår verden er vårt verdigrunnlag

Vår verden er verdigrunnlaget for alle medarbeidere i Stendi og i Ambea som er vårt morselskap. Vår verden består av vår visjon, vårt oppdrag (misjon) og våre verdier. 

Vår verden er en plattform som bidrar til å skape trygghet og kvalitet i våre virksomheter. Den minner oss på hvorfor vi finnes, og hva som er kjernen i vårt oppdrag. Vår verden er også en praktisk veiledning i hverdagen for hver enkelt medarbeider, sammen med rutiner, retningslinjer og prosesser. 

Verdigrunnlaget i Vår verden handler om å alltid etterstrebe et så godt liv som mulig for de menneskene vi har omsorg for. Vi gjør det vi kan for å oppfylle våre brukeres og beboeres behov og ønsker. 

Vi gjør verden litt bedre, et menneske av gangen

Vår visjon betyr at vi bryr oss om enkeltmennesket og ønsker å gjøre en forskjell i deres hverdag. Vårt mål er at hver enkelt person i våre virksomheter skal bli møtt med respekt, og leve et så godt liv som mulig. 

Sammen skaper vi en trygg og bærekraftig omsorg som ivaretar alle

Vårt oppdrag (misjon) er å gi en trygg og god omsorg, som også er bærekraftig, til våre omsorgsmottakere. Vi lykkes med det når vi jobber sammen, og i tett dialog med den vi har omsorg for, deres pårørende og våre oppdragsgivere. 

Våre verdier

Våre verdier sier noe om hvem vi er, og hva vi står for. Verdiene veileder oss når det gjelder hvordan vi møter omsorgsmottakerne i våre virksomheter, hvordan vi jobber sammen og møter hverandre som kollegaer. 

Våre verdier er: 

  • Respekt. Hos oss har alle rett til et verdig liv med god fysisk, psykisk og sosial helse.
  • Ansvar. Hos oss har vi medarbeidere som tør og vil, og som lytter og leder. 
  • Enkelhet. Hos oss er det lett å påvirke og lett å være både medarbeider og mottaker av omsorg. 
  • Kunnskap. Hos oss reflekterer vi, lærer av hverandre og drar nytte av alles kompetanse.