BPA for voksne

Mennesker med funksjonsnedsettelse og langvarig assistansebehov har rett til å styre sitt eget liv. Stendi Assistanse har god erfaring med å legge opp en smidig og tilpasset BPA-løsning, slik at du kan leve ditt liv til det fulle.

Ung kvinne i hvit genser med kule briller

Vi vet at ingen er mer egnet til å styre ditt eget liv, enn deg selv. 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en lovfestet rettighet som gir deg med behov for bistand, reell frihet til å leve slik du vil. Gjennom BPA-ordningen rekrutteres assistenter som skal være den funksjonshemmedes armer og bein.  

Uansett hva slags funksjonsnedsettelse du har, skal du få oppleve frihet og spontanitet – for livet skjer!

Arbeidsleder – sjef i eget liv

Med større grad av frihet og styring, tar du selv rollen som arbeidsleder og bestemmer hva slags assistanse du trenger. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) gir deg personlig frihet, forutsigbarhet og en meningsfull hverdag, hvor du er sjefen.

Les også: BPA for barn gir frihet til familien  

Ung mann i rullestol sammen med en Stendi assistent.Ung man i rullestol ut på café med sin personlig assistent fra Stendi.

Som arbeidsleder bestemmer du selv når, hvor og hva slags assistanse du trenger.

En arbeidsleder har frihet under ansvar, men frihet har også en pris. Du er i mange tilfeller en liten bedrift – du har HMS-ansvar, du må passe på arbeidstimers bestemmelser, du må være rettferdig, inkluderende, sette opp turnuser, godkjenne lønn – alt en daglig leder egentlig må gjøre.

Dette må du mestre som arbeidsleder, men det er vår jobb å gjøre deg rustet for jobben.

Les også: BPA hos Helsedirektoratet

BPA (Brukerstyrt Personlig Assistanse) handler om å gi alle friheten til å leve så normalt som mulig, og benytte ressursene de innehar.

Fordeler med BPA fra Stendi 

Alltid tilgjengelig
Vårt BPA-team brenner for ordningen. Dette er personer med masse erfaring og kunnskap som er tilgjengelig for deg på vår veiledningstelefon – 365 dager i året, 24 timer i døgnet.

Vi ser hele mennesket
Alle mennesker er forskjellige. Vi vet at en god BPA må tilpasses deg og dine behov, derfor strekker vi oss etter å være landets mest smidige BPA-leverandør.

Du blir en proff arbeidsleder
Vi ønsker å gjøre deg til en super arbeidsleder, med enkle registreringsløsninger og gode vilkår for dine assistenter. Et sunt arbeidsklima er viktig for en langsiktig og god BPA.

Kvinne i rullestol underviser fremtidige Stendi assistenter.Engasjert kvinne i rullestol forklarer hva som står på tavlen.

Funksjonsassistanse er et tilbud for deg som ønsker å jobbe på lik linje med andre. Det handler om å føle seg nyttig, og å være en bidragsyter i samfunnet.

En historie om likeverd og solidaritet

BPA-ordningen har sitt utspring fra borgerrettsforkjemperen Edward V. Roberts. Han fikk påvist polio i en tidlig alder, og ble lam fra halsen og ned. Roberts har uttalt i intervjuer at han først bare ønsket å gi opp, at han prøvde å sulte seg i hjel, men etter hvert kom vendepunktet der han så mulighet til å fullføre skolegang, studere og leve et selvstendig liv. 

Roberts fikk bistand fra delstaten California, men den var ikke tilpasset hans behov. Han mente at han var fysisk funksjonsnedsatt – ikke psykisk – så han klarte fint å ha ansvar for eget liv. 

Etter en lang kamp fikk han bevilget penger til å organisere tjenesten selv. Det var ikke mye penger Robert fikk til rådighet, så de han hadde råd til å ansette var datidens lavtlønnede grupper som tidligere straffedømte, hippier, militærnektere og lignende.

Ved å ansette de, følte han seg som en likeverdig person. Dette var mennesker som ikke dømte Roberts, men som brydde seg om han som menneske. Erfaringen la fundamentet for Indipendent Living-bevegelsen, og mye av det som er grunnpilaren i dagens BPA-ordning.

Roberts fullførte sin mastergrad i statsvitenskap ved University of California i 1966.

BPA-telefonen

Har du spørsmål om BPA?

Stendi Assistanse har mer enn 10 års erfaring med å skreddersy smidige BPA-løsninger. Kan vi svare på alt? Ja, det vil vi ydmykt påstå. Ring oss gjerne – det er helt uforpliktende!

Ta kontakt

* Feltet må fylles ut