Hvordan søke om BPA

Brukerstyrt personlig assistanse ble lovfestet som en pliktbestemmelse for kommunene i 2000, og i 2015 ble det en rettighet.

En mann i rullestol har hånden sin på det ene hjulet

Lev et selvstendig liv

BPA kan gi deg eller ditt barn muligheten til å leve et selvstendig liv i eget hjem, samt frihet til å delta i jobb, studier, kulturtilbud og samfunnsliv. Du kan selv søke om BPA til kommunen din, men vi i Stendi Assistanse hjelper deg gjerne med søknaden om du ønsker det. Her er listen med kommuner hvor vi leverer BPA-tjenester.

Hvis du vil vite om du har rett på brukerstyrt personlig assistanse, kan du ta testen vår allerede i dag.

Er du usikker på hva BPA er? Les om BPA for både barn og voksne på vår samleside.

Dette bør med i BPA-søknaden

Søknad sendes din kommune eller bydel, og en søknad bør inneholde følgende informasjon:

  • Informasjon om deg selv (navn, alder, sivil status, utdanning, arbeidssituasjon).
  • Din funksjonsnedsettelse (sykdom/skade), og hvilke oppgaver du klarer selv uten assistanse.
  • Hvorfor du søker om BPA, og hvilke oppgaver og aktiviteter du trenger assistanse til (praktisk bistand, utdanning, jobb, fritidsaktiviteter, familieoppgaver etc.) daglig, ukentlig, månedlig og årlig, og omtrent hvor mye tid dette tar.
  • Hvorfor bør ditt assistansebehov best dekkes med BPA? (Det gir deg et fleksibelt liv, bør skje overalt, til ulike tider og så videre).
  • Fortell i søknaden at du er trygg på at du etter opplæring selv bør fylle rollen som arbeidsleder for assistentene. Alternativt bør du nevne hvem du vil bruke som leder for assistentene (dersom personen med assistansebehovet ikke er den som skal lede assistentene).
  • Antall timer per uke du søker BPA.
  • Vedlegg til søknaden: Legeerklæring med opplysninger om din funksjonsnedsettelse, og hvilke assistansebehov denne funksjonsnedsettelsen utløser for deg i det daglige.
  • Si gjerne i søknaden at du ønsker å benytte Stendi Assistanse som leverandør i din BPA-ordning.
  • Legg ved en fullmakt hvis det er noen andre enn du som utformer søknaden.

Ta gjerne kontakt med oss i Stendi Assistanse om du har spørsmål eller ønsker hjelp med søknaden. Vi har lang erfaring med BPA for både barn og voksne

Har du rett til BPA?

Ta testen vår, og finn ut om du har en lovfestet rett til brukerstyrt personlig assistanse.