Vi tar vare på assistentene

Selvsagt får du beholde assistentene dine om du bytter til oss, og vi tar oss av alt knyttet til selve virksomhetsoverdragelsen. Dine assistenter får kurs og tett oppfølging fra oss, og vi tilbyr gode vilkår og tilsvarende lønn – eller bedre. 

Fornøyde assistenter = God BPA 

Vi vet at fornøyde assistenter som trives i jobben er helt avgjørende for en god BPA-ordning. Ikke minst vet vi at du som arbeidsleder er opptatt av at assistentene skal ha det bra! Velfungerende assistenter er nøkkelen til kontinuitet og en forutsigbar hverdag. At assistentene utfører en viktig jobb, er en underdrivelse. Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver for de beste.  

Helt konkret betyr dette at vi tilbyr konkurransedyktig lønn, pensjonsordning, forsikring og gode og ordnede arbeidsvilkår for våre ansatte. 

Selvsagt får assistenten følge med ved et bytte

Det er faktisk assistentenes rett å bli med over til oss, nedfelt i lovverket som arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse. Vi er pålagt å gi assistentene samme lønn og vilkår, men kan vi by på bedre assistentbetingelser enn din forrige leverandør, så gjør vi selvsagt det. Vi vil ta oss av absolutt alt det formelle ved et bytte.

Men assistenten har også rett til å reservere seg mot virksomhetsoverdragelse, dette er opp til den enkelte. Men har du en god relasjon til assistentene dine, er dette sjeldent en problemstilling. Og vi vil gjøre vårt beste for at alle parter skal bli fornøyde med overgangen. Og skulle en assistent likevel velge å takke nei, bistår vi med alt fra stillingsannonser til intervjuprosesser og kvalitetssikring ved nyrekruttering.  

Våre assistenter skal vokse og trives 

Vi legger vekt på at våre assistenter skal få grundig opplæring i jobben, og få muligheten til å heve kompetansen og utvikle seg underveis. Derfor har vi både individuelle kurs og felleskurs, der alle felleskurs er lønnet. 

Stendi Assistanse har oppstartkurs med kommunikasjon, arbeidsmiljølov, arbeidstider, HMS og taushetsplikt som tema. I tillegg kan vi tilby alt fra medisinkurs, kurs i førstehjelp og løfteteknikk, eller andre relevante kurs som er nødvendig for å utføre en god jobb.  

Vi tilbyr også lønnede personalmøter, medarbeidersamtaler og sosiale aktiviteter. Alt for å forsikre oss om at vi tar vare på våre ansatte. Hos oss skal det være høyt under taket, bare slik kan vi bli bedre. Folk som trives og er trygg i jobben er vår fremste ressurs, og fører igjen til en trygg og forutsigbar hverdag for deg som arbeidsleder. 

Gode råd er gratis. Døgnet rundt. 

Selvsagt vil det dukke opp spørsmål underveis. Da er det trygt å kunne slå opp i vår elektroniske assistenthåndbok eller ringe vår døgnåpne rådgivertelefon. Vi vet at ikke alle spørsmål dukker opp mellom 08.00 og 16.00. Derfor er vi der for å løse enhver utfordring sammen med deg og assistentene dine. 24 timer i døgnet, 365 dager i året. 

Stendi er Norges største private omsorgsaktør, med mer enn 5000 medarbeidere. Stendi Assistanse har over 10 års erfaring med brukerstyrt personlig assistanse, har konsesjon i over 120 av landets kommuner og er arbeidsgiver for mer enn 1300 assistenter. 

Ved å velge oss som BPA-leverandør vil assistentene dine få en erfaren, trygg, kompetent og ryddig arbeidsgiver.