Fag & innovasjon

Stendi er opptatt av samarbeid, kunnskapsdeling og ønsker å bidra i samfunnsdebatten om våre fagområder. Her finner du noen av områdene der Stendi gjennom forskning, tjenesteinnovasjon og fagutvikling jobber for å forbedre omsorgstjenestene til beste for brukere, pårørende og oppdragsgivere. Sidene er under utvikling.

Kommunikasjonsdirektør

Julie C. Borchgrevink

+47 994 76 635

julie.borchgrevink@stendi.no