Vår faglige plattform har solid forankring i anerkjente fagteorier og metoder. Den ligger til grunn for vårt fosterhjemsarbeid, og legger til rette for et helhetlig samarbeid med våre foster- og beredskapshjem.

Vårt omfattende faggrunnlag baserer seg i stor grad på tre fagretninger: Tilknytning, Resiliens og Traumebevisst omsorg. Hver av disse modellene har bred støtte i forskning om hva som kan bidra til positiv endring og emosjonell vekst for barn som har vært utsatt for vedvarende og alvorlig omsorgssvikt.

Alle våre spesialiserte fosterhjem og beredskapshjem får opplæring i og veiledning basert på våre modeller. Dette gir et godt grunnlag for best mulig å kunne forstå og ivareta den som flytter inn.

Du finner mer informasjon om hvordan fagkonsulentene benytter faggrunnlaget for å styrke hjemmene i videoen under, og mer inngående forklaringer av de ulike modellene nedenfor.

Har du det som kreves? 

Å være forsterket fosterhjem er ikke for alle. Du må være personlig egnet for en krevende oppgave, men belønningen kan samtidig være stor. Er du den vi leter etter?

Ta kontakt

* Feltet må fylles ut