Hvor mye får man i lønn som spesialisert fosterhjem?

Det er lett å kvie seg for å snakke om lønn, penger og betingelser når det kommer til omsorg av sårbare barn og unge. Omsorgsoppgaven som fosterhjem er noe å leve for, men alle trenger noe å leve av.

Spesialiserte fosterhjem og beredsskapshjem innebærer at en voksen fosterforelder blir frikjøpt inntil 100 % fra sine jobbforpliktelser for å ta vare på den som flytter inn.

Vi tilbyr den hjemmeværende voksne lønn fra ca. 425.000–615.000 kroner per år. Flere faktorer avgjør hvilken lønn vi kan tilby i ditt tilfelle. Dette kan være formell og relevant utdannelse, hvorvidt du har erfaring med målgruppen, hvilke plasseringer du har kompetanse til å ta imot, og om du er villig til å åpne hjemmet ditt for søsken.

Les mer om lønn og sosiale rettigheter som fosterhjem