Opplæring, kursing og veiledning av fosterforeldre

Når du bestemmer deg for å bli spesialisert fosterhjem eller beredskapshjem i samarbeid med Stendi, skal du vite at du ikke blir stående alene om oppgaven. Vi er med deg hele veien.

Du vil få grundig opplæring i forkant, fordypende kurs underveis og våre fagkonsulenter vil følge deg tett så lenge barnet bor hos deg og din familie. Du vil også bli en del av et nettverk av erfarne fosterhjem der erfaringsutveksling står sentralt.

Stendi basiskurs for fosterforeldre

Stendi har levert tjenester til det offentlige barnevernet i over tretti år, og har lang erfaring i å støtte fosterhjem og fosterbarn. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet et eget basiskurs. 

Alle som skal bli spesialisert fosterhjem eller beredskapshjem i samarbeid med Stendi må delta på basiskurset før de kan motta en plassering.

Hvorfor basiskurs?

Det er en stor og viktig beslutning å bli spesialisert fosterhjem eller beredskapshjem. Ikke bare får dere et nytt familiemedlem å ta vare på, men en plassering kan og vil også medføre mange endringer for familien deres som helhet. Det er avgjørende at våre fosterhjem er klar over hva denne omsorgsjobben krever. Å ta imot et barn som har en vanskelig bakgrunn, gjør at du må tilrettelegge livet på en annen måte enn du ellers ville gjort for å ivareta barnet.

Kursopplegget er basert på foredrag, gruppearbeid, diskusjoner og filmvisning samt intervjuer med noen av våre erfarne fosterhjem og eventuelt tidligere fosterbarn som har vokst opp i fosterhjem. Du får også anledning til å stille direkte spørsmål om det du måtte lure på. Basiskurset går over to-tre dager, og behandler ulike tema knyttet til fosterhjemsarbeid. 

Kurset er delt inn i 5 hovedbolker: 

  1. Vår rolle i barnevernsystemet
  2. Hvilke endringer kan det innebære å få et nytt familiemedlem?
  3. Vårt faggrunnlag: Tilknytning, traumebevisst omsorg og resiliens
  4. Hvilke lover regulerer fosterhjemsjobben?
  5. Fosterhjemmenes samarbeidspartnere

Fordypende kurs for fosterforeldre

Vi i Stendi er opptatt av at ditt fosterhjem skal lykkes. Da er det viktig med et solid faglig grunnlag og godt skolerte fosterforeldre. Derfor arrangerer vi jevnlige fordypende kurs i vårt faggrunnlag som gir fosterhjemmene nyttige arbeidsverktøy og metoder å benytte i hverdagen.

Kursene avholdes 3-6 ganger i året og er nasjonale. De er obligatoriske for alle spesialiserte fosterhjem og beredksapshjem som følges opp av Stendi.

Veiledning og kursing gjennom faste familieteam

I geografiske områder der vi følger opp mange hjem, og det er praktisk gjennomførbart, har vi tillegg kursing en gang i måneden gjennom familieteam. Hvert familieteam består av seks-sju fosterhjem, og ledes av to faste fagkonsulenter. 

Teamene er psykoedukative, i den forstand at det foregår veiledning og opplæring i faggrunnlaget vårt. Her kan hjemmene følge hverandre over tid, og utveksle erfaringer, råd og kunnskap. Familieteamene er sammensatt av både ferske og mer rutinerte hjem, slik at de kan lære av hverandre og få nye innfallsvinkler og impulser.

Er du den vi leter etter? 

Å være forsterket fosterhjem er ikke for alle. Du må være personlig egnet for en krevende oppgave, men belønningen kan samtidig være stor.