Stendi AS og Stendi Senior AS er resertifisert etter ISO 9001:2015 for tre nye år

01.01.21: Resertifiseringen betyr at Stendi AS og Stendi Senior AS etterlever de internasjonale kravene til et ledelsessystem for kvalitet etter ISO 9001:2015, og at systemet ivaretas og utvikles på best mulig måte.

Resertifiseringen betyr at Stendi AS og Stendi Senior etterlever de internasjonale kravene til et ledelsessystem for kvalitet etter ISO 9001:2015, og at systemet ivaretas og utvikles på best mulig måte.

Standarden er basert på prinsippene for kvalitetsledelse, som blant annet innebærer kundefokus, prosesstankegang, lederskap, risikobasert tilnærming, menneskers engasjement, bevisbasert beslutningstaking og kontinuerlig forbedring. 

Årlig gjennomfører et eksternt selskap en revisjon av Stendis ledelsessystem for kvalitet, for å verifisere at vi etterlever standardens krav. Sertifikatet gjelder for tre år av gangen. Avdeling Fag og kvalitet i Stendi har ansvar for gjennomføringen av revisjonen.

I oktober 2020 ble det gjennomført en resertifisering med tre eksterne revisorer. Grunnet corona-pandemien ble revisjonen for første gang gjennomført digitalt av smittevernhensyn. 

Resertifiseringen var klar i desember 2020. Stendi ble for første gang sertifisert etter ISO 9001 i 2008.